Webinar over domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur. In het webinar wordt de nadruk gelegd op domeinoverstijgend samenwerken tussen het sociaal domein en het zorgdomein en wordt er ingegaan op de bedoeling van domeinoverstijgende samenwerking en de verhouding tussen de plannen van aanpak (GALA) en het IZA. Vervolgens worden de uitdagingen benoemd van domeinoverstijgend samenwerken en worden een aantal voorbeelden belicht van deze samenwerking. 

Bij dit webinar is ervoor gekozen om een andere opzet te gebruiken dan bij rest van de webinars in de reeks. Zo werd er dit keer geen podium geboden aan verschillende kennisinstellingen. Het webinar werd georganiseerd door de VNG, GGD GHOR Nederland en Zorgverzekeraars Nederland in samenwerking met regio’s/gemeenten.