In de Wet op de lijkbezorging staat dat gemeenten een gemeentelijke begraafplaats moeten hebben, waar uiteraard regels gelden. Gemeenten kunnen hiervoor de VNG Model beheersverordening begraafplaatsen gebruiken.

Ons standpunt

Doel van de wijziging van de Wet op de lijkbezorging is modernisering en individuele keuzes zo min mogelijk belemmeren. De VNG heeft geen bezwaren tegen nieuwe vormen van lijkbezorging zoals resomeren. Er moet wel zorgvuldig onderzoek worden gedaan naar draagvlak, arbeidsomstandigheden en milieuveiligheid. Verder is het belangrijk dat de wet voldoende waarborgen biedt voor de gemeentelijk dienstverlening rond overlijden.

Lees meer in ons position paper Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (pdf, 171 kB)

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven