De VNG heeft een ‘Handreiking Beheersverordening begraafplaatsen en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de beheersverordening begraafplaatsen in verband met de Omgevingswet. 

Ga naar de Handreiking Beheersverordening begraafplaatsen en omgevingsplan (pdf, 754 kB)

De Handreiking Beheersverordening begraafplaatsen en omgevingsplan omvat een advies voor inhoudelijke aanpassing van de beheersverordening begraafplaatsen in samenhang met het op te stellen integrale omgevingsplan en helpt gemeenten gedurende de overgangstermijn van het omgevingsplan. 

Vrijwel elke gemeente heeft een beheersverordening begraafplaatsen. De gemeentelijke beheersverordening begraafplaatsen omvat een aantal bepalingen die betrekking hebben op (een wijziging van) de fysieke leefomgeving. De handreiking concludeert dat die bepalingen vervallen uit de beheersverordening begraafplaatsen en in het omgevingsplan moeten worden opgenomen. Er zijn ook verordeningsbepalingen die naar het omgevingsplan mogen en waar gemeenten zelf een keuze voor verordening of omgevingsplan kunnen maken. Tevens identificeert de handreiking bepalingen in de model Beheersverordening begraafplaatsen die niet mogen worden opgenomen in het omgevingsplan.

De handreiking dient als inspiratiedocument voor gemeenten. Voor de VNG dient het document ter inspiratie bij het inhoudelijk aanpassen van de model Beheersverordening begraafplaatsen. 

Opbouwen integraal omgevingsplan

De inhoudelijke aanpassing van de beheersverordening begraafplaatsen zal hand in hand moeten gaan met het opbouwen van een integraal omgevingsplan in uw gemeente. Bij het opstellen van de regels voor het omgevingsplan kunnen gemeenten zich laten inspireren door de voorbeeldregels die de VNG voor tal van onderwerpen over de fysieke leefomgeving heeft opgesteld. Zie hiervoor de webpagina’s Verordeningen en omgevingsplan. De VNG stelt geen voorbeeldregels op specifiek voor beheer begraafplaatsen.  

Transitieperiode tot 2032

Gemeenten kunnen tot 2032 zelf beslissen wanneer zij de regels uit de verordening overhevelt naar het omgevingsplan. Na einde overgangsfase vervallen de regels in de verordening die naar het omgevingsplan moeten van rechtswege uit de verordening.  

Informatie over andere modelverordeningen

Voor andere modelverordeningen die over de fysieke leefomgeving gaan (APV, erfgoed, havenbeheer, hemel- en grondwater, kabels en leidingen) heeft de VNG ook een handreiking gepubliceerd. Zie hiervoor de webpagina’s Verordeningen en omgevingsplan. In januari 2024 verschijnt de Handreiking marktverordening en omgevingsplan.