Iedereen streeft naar een gezond en gelukkig leven. Dat gaat gepaard met talrijke ontwikkelingen en opgaven die per levensfase van elkaar verschillen. De VNG heeft de opgaven en levensfasen in kaart gebracht op een levensloopbanner.
De Omgevingswet biedt gemeenten nieuwe mogelijkheden om de ruimtelijke ordening af te stemmen op een groene en gezonde leefomgeving. Denk aan voldoende ruimte creëren om te bewegen, of zorgen voor een gezond voedingsaanbod op strategische posities.
Steeds meer gemeenten dragen actief bij aan een Rookvrije Generatie. Om inzichtelijk te maken welke gemeenten wel en (nog) niet bezig zijn met het thema ‘roken’ laat de Alliantie Nederland Rookvrij onderzoek doen.
VNG-bestuurders hadden gisteren een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). Er werd overeenstemming bereikt over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024.
Deze week is de handreiking gepubliceerd die gemeenten ondersteuning biedt bij en praktische informatie geeft over handhaving van de Drank- en horecawet. Veel gemeenten hebben hieraan bijgedragen door informatie te delen.
Verschillende gemeenten zijn goed op weg met maatregelen om gezondheidsrisico’s onder burgers te verkleinen. We hebben goede voorbeelden gepubliceerd van gemeenten die aan de slag zijn gegaan met preventie van roken, overgewicht, alcohol- en drugsmisbruik en met andere gezondheidsthema’s.
Overgewicht komt steeds vaker voor, al onder hele jonge kinderen. Suikerrijke dranken zoals energiedrankjes zijn daarbij de grootste boosdoener. Het is daarom tijd dat er in Nederland een taks op suikerrijke drankjes komt. Dat stellen drie wethouders zorg in NRC.
Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van alle geregistreerde aanbieders van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in Nederland.
Deze week maakte staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend dat hij van plan is om lachgas onder de Opiumwet te plaatsen. In de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid is brede steun voor dit voorstel.
Ruim 100 gemeenten zetten zich actief in voor een rookvrij beleid en dat aantal groeit sterk. De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, samenwerkend in de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), hebben de ambitie dit aantal volgend jaar te verdubbelen tot 250.