Nieuws
Op 31 mei 2024 vond de netwerkbijeenkomst ‘Toepasbare regels bij het voorbereidingsbesluit’ plaats. Deze sessie is een vervolg op de bijeenkomst van 17 mei waar de juridische en technische kant van het voorbereidingsbesluit centraal stond.
Blog
Door Christiaan Ravensbergen De tv was stuk. Wat een tref om vlak voor het EK een nieuwe te mogen kopen, nu eentje met een volwassen maat: 85 inch (190 cm breed met een diagonaal van 208 cm).
Foto van muntgeld
Naast de actualiteitensessies verstuurt VTH met regelmaat actualiteitenmails, bijvoorbeeld over wijzigingen in het Omgevingsloket of over veelgestelde vragen die naar boven zijn gekomen. Dit was de mail van dinsdag 28 mei.
Door de actuele ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie was een extra algemene ledenvergadering wenselijk. Deze Extra ALV is gehouden op vrijdag 24 mei in het Beatrixtheater in Utrecht.
Op dinsdag 28 mei is de nieuwe meicirculaire van het gemeentefonds verschenen. Met deze Meicirculaire gemeentefonds 2024 worden gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen van het gemeentefonds naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2024 van het rijk. De VNG vat het voor...
Op 4 en 5 april was de aftrap van het Leertraject DSO professional Omgevingswet. Tweeënvijftig collega’s vanuit provincies, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten worden de aankomende 14 maanden opgeleid tot planketenregisseur, regelanalist, VTH-ketenregisseur en DSO-ketenregisseur. Een gesprek met twee kersverse deelnemers...
Welke bedrijfsonderdelen kunnen tot de andere milieubelastende installatie gerekend worden bij een veehouderij? In deze VTH-netwerkbijeenkomst behandelden we het onderwerp 'de andere milieubelastende installatie’ bij een veehouderij. Annemieke Vos (OD Achterhoek), Hilde Leijten (RUD Drenthe) en Gertie van de Coevering...