Nieuws
Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, vertelt in zijn weekjournaal kort over belangrijke zaken die op de agenda stonden.
Op deze pagina vindt u informatie over het Vragenuur TAM-IMRO, de basiskennissessies TAM-IMRO, de bijeenkomsten van Netwerk Omgevingsplan en een forum/werkgroep TAM-IMRO (in voorbereiding).
De Hervormingsagenda vormt een aanzienlijke stap vormt bij het verbeteren van de (organisatie van de) jeugdzorg. Toch signaleerden de leden van de VNG in de ALV van 14 juni 2023 ook de noodzaak voor verdere uitwerking en het creëren van...
Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Met de komst van de Omgevingswet kan het voorkomen dat er een meervoudige vergunning wordt aangevraagd met activiteiten, waarbij ProRail een rol heeft.
U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de Najaars ALV van 1 december en alle ingediende moties. Bekijk de stemmingsuitslagen per gemeente (PDF, 3MB) De inhoud van de moties en de adviezen...
In de werkgroep informatiegestuurd handhaven (IGH) nemen experts van een aantal grote en kleine gemeenten deel om een aanpak (door) te ontwikkelen waarbij slim gebruik wordt gemaakt van informatie bij preventie, toezicht en handhaving van de Participatiewet. Informatiegestuurd handhaven heeft...