De VNG organiseert in samenwerking met Bureau Objectief, NVDI, Trimbos en het ministerie van VWS een reeks webinars over het thema alcohol. In het Nationaal Preventieakkoord zijn verschillende ambities en doelstellingen opgenomen op het alcoholgebruik terug te dringen. Daarnaast is...
Van gemeenten uit de omgeving hoort Mieke ten Bosch, projectleider implementatie Wkb in Zaanstad, wel eens over de angst om met proefprojecten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de slag te gaan. Van die angst is in haar...
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Tekst: Marten Muskee | Beeld: Jiri Büller Raadsleden hoeven zich niet geïntimideerd te voelen door de Omgevingswet. Ze kunnen er beter mee uit de voeten dan ze zelf denken, zegt Pascale Georgopoulou.
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Tekst en beeld: Sanne van der Most Als forensisch arts komt Rudolf van Valderen op de gekste plekken en treft hij schrijnende en heftige situaties aan. ‘Je moet sterk in je schoenen staan’...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Tekst: Annemieke Diekman | Beeld: Shutterstock Besluiten over digitale dienstverlening zijn in de gemeenteraad nog net geen hamerstuk. Gebrek aan tijd en kennis en andere prioriteiten zorgen voor onvoldoende verdieping in de materie...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Tekst: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Martine Sprangers
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Beste Thorbeckeprofessor, Onlangs werden 10.462.677 stemmen uitgebracht. Dat is een enorme berg. Wat gebeurt er eigenlijk met al die stembiljetten? En met die van de afgelopen veertig keer? Nathan van der Roest
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Auteur: Leonard Geluk
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Tekst: VNG