Het sociaal domein staat voor vele uitdagingen. Raadsleden en wethouders kunnen (én moeten) daarop sturen. Hoe en op welke concrete thema’s?
Bij het onderzoeken van de juistheid en volledigheid van de gegevens die een cliënt aanlevert, kunt u relevante informatie uit open bronnen op internet gebruiken. Binnen de kaders van de Participatiewet en binnen de bestaande bevoegdheden heeft u hiervoor veel...
Zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd controleert u de rechtmatigheid van de te verstrekken/verstrekte uitkering. Met name bij lopende uitkeringen kunt u dit doen aan de hand van signalen over gewijzigde omstandigheden die mogelijk van invloed zijn op...
Heeft u aanwijzingen dat een cliënt inkomen ontvangt of vermogen heeft in het buitenland bij de aanvraag van of tijdens een uitkering? Dan kunt u een (bestuursrechtelijk) onderzoek uitvoeren. Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) ondersteunt gemeenten hierbij. Aan die ondersteuning...