Nieuws
Het kabinet, de VNG, de NVVK en Divosa (hierna: samenwerkingspartners) hebben op 21 maart 2024 hun handtekening gezet onder een gezamenlijk plan om de schuldhulpverlening in Nederland nog verder te versterken. Het plan de ‘Basisdienstverlening Schuldhulpverlening’ leidt tot een hulpaanbod...
De VNG had op 3 juli een bestuurlijk overleg Wmo met de Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) van het ministerie van VWS. Aan de orde kwam een groot aantal uiteenlopende onderwerpen, v eelal financieel van aard. Hieronder een volledig verslag.
Het werkplezier vergroten, dat laten afstralen op de publieke sector én meer jonge mensen binnen houden. Dat is exact wat gemeente Tiel en 12 andere lokale en regionale overheidsorganisaties beogen te realiseren met hun pilot ‘verbindend vakmanschap’. Hoe? Door jonge...
Interview
Er is al veel informatie beschikbaar als het gaat om het wonen, werken of leven in Nederland. Toch weten relatief veel arbeidsmigranten nog niet goed hun weg te vinden wanneer zij hier vragen over hebben. Het bereiken van arbeidsmigranten vraagt...
Vrouwen aan het werk in een kas
Om de netcongestie aan te pakken, moeten er snel veel transformatorhuisjes bij komen. Gemeenten en netbeheerders zetten door heel Nederland hun schouders hieronder. Het gevoel van urgentie wordt breed gedeeld en op veel plekken in Nederland vinden netbeheerders en gemeenten...
In de Kadernota 2025-2028 (pdf, 1,6 MB) laten we zien hoe de verenigingsstrategie doorwerkt op alle thema’s, volgens de oorspronkelijke uitgangspunten voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU): ruimte voor lokaal maatwerk en autonomie bundelen van schaarse kennis en expertise samen...
Afgelopen tijd zijn er diverse vragen over het overgangsrecht naar voren gekomen op het gebied van milieu. Met name over wat de gevolgen zijn bij veranderingen van milieubelastende activiteiten voor bedrijven met een onder de Wabo verleende vergunning. Die vragen...