Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, vertelt wekelijks kort over belangrijke zaken die op de agenda stonden.
De Omgevingswet heeft veel impact op de VTH-processen. 'Standaardbrieven'/standaardcommunicatie moet hiervoor worden aangepast, maar op een manier dat deze passen binnen uw gemeente. Hiervoor zijn verschillende voorbeelden, tips en tricks uit het land opgehaald om u te helpen.
Interview
‘Gebundelde’ problemen in het sociaal domein hebben vaak gevolgen voor de leefbaarheid van een wijk of gebied. De Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) biedt uitkomst.