In het jeugddomein werken ongeveer 1.400 geregistreerde kinder- en jeugdpsychologen. Zij hebben een postmaster opleiding en zijn op dat niveau geregistreerd. Daarmee zijn kinder- en jeugdpsychologen qua opleidingsniveau en positie in het zorglandschap gelijkwaardig aan BIG-geregistreerde gz-psychologen.
Door Ad Jongenelen en Annette Groot
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Tekst: Chris Ravensbergen Falende overheidsinstellingen veroorzaken rampen in het leven van burgers. De parlementaire onderzoeken naar de uitvoeringsorganisaties en de misstanden bij de kinderopvangtoeslag spreken boekdelen wat dit betreft. Ook in gemeenten kan...