Nieuws
De ACM heeft een prioriteringskader opgesteld voor de verdeling van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Partijen die bijdragen aan belangrijke maatschappelijke doelen kunnen daarmee met voorrang krijgen op een aansluiting tot het elektriciteitsnet. Netbeheerders moeten het prioriteringskader vanaf 1 oktober 2024...
Het energyboard is het overlegorgaan per provincie waarin alle zaken worden besproken die te maken hebben met het energiesysteem en structurerende lijnen worden uitgezet over het energiesysteem van de komende 10 jaar.
Integraal programmeren is het proces waarin rijk, provincie, gemeenten en netbeheerder(s) iedere 2 jaar samen maatschappelijk afgewogen keuzes maken over de inrichting van het energiesysteem in de regio. Dit gebeurt in samenhang met andere sectoren die ruimte in de fysieke...
De energievisie is het strategische raamwerk voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de provincie. De visie bevat of agendeert keuzes over het energiesysteem, die in samenhang worden gemaakt met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en op specifieke locaties, zoals...
In de Meerjarenprogramma’s Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) worden keuzes vastgelegd over energie-infrastructuurprojecten, zoals hoogspanningsleidingen, transformatorstations of waterstofleidingen. Dat gebeurt zowel op nationaal niveau (nMIEK) als op provinciaal niveau (pMIEK).