Er is al veel informatie beschikbaar als het gaat om het wonen, werken of leven in Nederland. Toch weten relatief veel arbeidsmigranten nog niet goed hun weg te vinden wanneer zij hier vragen over hebben. Het bereiken van arbeidsmigranten vraagt om duidelijke communicatie, in de eigen taal en op het juiste moment. Informatiepunten verspreid over het hele land spelen hierbij een belangrijke rol. 

Vrouwen aan het werk in een kas

De weg wijzen 

In verschillende gemeenten bestaan informatiepunten voor EU-arbeidsmigranten die bedoeld zijn om hen op weg te helpen met verschillende vragen. Zij krijgen er informatie over hun rechten en plichten, en over zaken die van belang zijn bij vestiging of verblijf in de betreffende gemeente of regio. In de provincie Noord-Brabant kunnen EU-arbeidsmigranten inmiddels terecht bij regionale informatiepunten. Daarnaast zijn er ook nog mobiele teams die arbeidsmigranten in verschillende gemeenten binnen de regio op weg helpen. Deze teams bestaan vaak uit de ex-arbeidsmigranten en staan op plekken als supermarkten weekmarkten en andere locaties waar arbeidsmigranten komen.

Project Work in NL

Het project Work in NL (WIN), is een initiatief van het ministerie van SZW om kwetsbare werknemers, waaronder EU-arbeidsmigranten, landelijk van informatievoorziening, hulp en dienstverlening te voorzien. Martin Slaats, projectleider WIN: ' 'Begin dit jaar zijn we gestart in Noord-Brabant, waar de 5 arbeidsmarktregio’s op verschillende manieren informatievoorziening, hulp en dienstverlening inrichten. Zo zijn er fysieke locaties, mobiele teams en digitale informatievoorzieningen. Uiteindelijk moet dit in alle 35 arbeidsmarktregio’s tot stand komen. De punten in Brabant, maar ook de bestaande punten in onder andere Noord-Limburg, Den Haag en Rotterdam, zijn bedoeld om de vraag te beantwoorden hoe we het gaan doen.' Uiteindelijk zijn alle arbeidsmarktregio's dus nodig om voor een landelijk dekkend netwerk aan informatiepunten te kunnen zorgen. Meer informatie of aanmelden kan door te mailen naar win@minszw.nl.  

Hulp in eigen taal

Monique Ondersteijn, projectleider van het Brabant Migratie en Informatiepunt Noord-Oost Brabant: 'De meeste arbeidsmigranten zijn niet gewend om met vragen of klachten bij de overheid aan te kloppen. We moeten daarom echt hun vertrouwen zien te winnen. Dat doen we onder andere door ze te helpen in hun eigen taal door mensen die kennis hebben van het land van herkomst.' Violetta Riedel, voorlichter bij het mobiel informatiepunt Den Haag, vult aan: '6 dagen per week sta ik met mijn collega’s ergens op straat. Inmiddels zijn we bekende gezichten geworden in Den Haag. Het is voor arbeidsmigranten fijn om in hun eigen taal informatie te krijgen en geholpen te worden.'

Bekijk hieronder de video waarin medewerkers en bezoekers meer vertellen over het Informatiepunt Noordoost-Brabant, Rotterdam en Den Haag: