Nieuws
21 september 2023
Brief aan parlement
Actieplan Wapens en Jongeren, op weg naar een 2.0 versie De afgelopen jaren is het wapengebruik onder jongeren fors toegenomen. De daders van steekincidenten worden steeds jonger en het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn stijgt. Om deze problematiek terug te dringen, is in 2020 het Actieplan Wapens en Jongeren...
19 september 2023
Brief aan parlement
Uw Kamercommissie spreekt over de vergunningverlening aan agrarische bedrijven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat graag op uw uitnodiging in om hierover in gesprek te gaan. Dit position paper is ingedeeld als volgt: We gaan eerst in op de vragen die de commissie gesteld heeft; Daaronder volgt onze visie rondom...
18 september 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op dinsdag 26 en woensdag 27 september behandeld u het wetsvoorstel gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36333). Dit is een voor gemeenten zeer aangelegen onderwerp waarover we u al vaker onze visie hebben gegeven.
Jongen in asielzoekerscentrum
18 september 2023
Overige brief
Gemeenten hebben op 18 september 2023 vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief met kenmerk 2023-0000551511 ontvangen over de wijziging registratie publiekrechtelijke beperkingen door de Omgevingswet. Er verandert veel voor gemeenten. Vanuit de VNG wordt een uitvoeringsscan uitgevoerd om te bepalen welke acties gemeenten moeten nemen. Inwerkingtreding...
omgevingswet
13 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/036
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG-commissies (inclusief colleges), waaronder de vacature van commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit, ook lid van het bestuur. We nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor...
12 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Digitale Zaken, Donderdag spreekt uw commissie over kinderen en digitale rechten. Een debat dat gemeenten interessant vinden, zeker na de verschillende politieke uitspraken en gebeurtenissen rondom TikTok.
Jongeren met laptop en smartphone op de bank
12 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U heeft tot 14 september de gelegenheid een reactie te geven op de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Hieronder een korte toelichting waarom wij vinden dat de wet noodzakelijk. We eindigen met een paar procesvragen waarvan we hopen dat u die...
Warmteleidingen
11 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/035
Geachte leden van college en gemeenteraad, Marokko is afgelopen vrijdagavond getroffen door een zware aardbeving. Opnieuw een vreselijke natuurramp in een land waar veel inwoners in Nederland hechte banden mee hebben. In reactie op het nieuws, schreef VNG voorzitter Sharon Dijksma meteen een steunbetuiging, ook aan onze zustervereniging in Marokko...
Marokkaanse vlag
8 september 2023
Brief aan parlement
Geachte fractievoorzitters van de Eerste Kamer, U vergadert per fractie over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren wetten om deze op 26 september plenair vast te stellen . In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...