De voorzitter opent de vergadering met het welkom heten van 2 nieuwe (tijdelijke) bestuursleden. Als eerste Ojanne de Vries-Chang, raadslid in Heerenveen. Daarnaast is Ed Anker (wethouder in Zwolle) aangetreden als bestuurslid. Hij is ook de nieuwe voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit.
Om de wooncrisis aan te pakken is het noodzaak dat rijk, provincies en gemeenten de regie op de woningmarkt terugnemen. Het nieuwe kabinet moet maatregelen nemen om woningbouw vlot te trekken. Alleen met een eensgezinde aanpak kunnen we de woningnood oplossen en mensen een passend dak boven het hoofd bieden.
De commissie vergaderde met collega’s van Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Het hoofdonderwerp was de Nationale omgevingsvisie (NOVI) en regie op de ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn de VNG-reactie op het rapport van de commissie Van Aartsen en de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) besproken.
Op 8 juli heeft het VNG-bestuur in totaal 5 tijdelijke adviseurs benoemd in bestuur en commissies. Daarnaast heeft het bestuur de taken van vertrekkend commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit (RWM) Harriet Tiemens overgedragen aan Ed Anker, eerste vice-commissievoorzitter RWM.
Vicevoorzitter van het VNG-bestuur Hubert Bruls opent deze laatste bestuursvergadering voor de zomervakantie. Isabelle Diks, wethouder in Groningen, wordt welkom geheten als nieuw bestuurslid. Ook neemt de voorzitter afscheid van Harriët Tiemens, commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit.
De VNG gaat zelf ook aan de slag met diversiteit en inclusie op de werkvloer. Plaatsvervangend algemeen directeur Pieter Jeroense ondertekende het Charter Diversiteit, daarmee committeert de VNG zichzelf om diversiteit van het personeelsbestand te bevorderen en een inclusieve organisatiecultuur te creëren.
Voor het eerst doen de VNG en UWV gezamenlijk een oproep aan het nieuwe kabinet via een brief aan de informateur.
Wist u dat u met Mijn VNG makkelijk en snel de informatie vindt die voor u van belang is? Geef in uw account aan waarin u geïnteresseerd bent, bijvoorbeeld de Omgevingswet, jeugd of arbeidsvoorwaarden. Dan selecteren wij voor u die specifieke informatie, zowel op VNG.nl als in het Weekoverzicht.
De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit sprak in haar vergadering van 3 juni 2021 onder meer over een landelijk systeem voor woonruimteverdeling en bestuurlijke afspraken rond wonen en zorg.
De VNG heeft samen met IPO en Unie van Waterschappen een inbreng gestuurd voor het Tweede Kamerdebat woningbouwopgave van 24 juni. Een impuls om aan de vraag van woningen te kunnen voldoen is en blijft nodig.