U bent van harte uitgenodigd voor het VNG Jaarcongres 2021. Het online congres vindt plaats op woensdagochtend 16 juni, van 9.30 tot 13.00 uur.
De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit sprak op 11 maart 2021 onder meer over het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en het Integraal Financieel Beeld Omgevingswet.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 10 maart. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: Cao Gemeenten en Cao SGO, pensioen en de Cao aan de Slag.
Het kan nog tot 26 maart: u kandidaat stellen voor een of meer van de 13 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende commissies (inclusief colleges).
De voorzitter meldt dat sinds 5 maart maar liefst 13 vacatures zijn opengesteld voor VNG-bestuur en -commissies. Reageren kan tot 26 maart. Dit is de laatste vacatureronde in deze raadsperiode. Na de raadsverkiezingen in 2022 worden alle zetels opengesteld, uitgezonderd die van voorzitter en vicevoorzitter.
De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) was donderdag 11 maart bijeen. Hieronder een terugblik op enkele onderwerpen zoals die in deze vergadering werden besproken.
De VNG roept arbitrage in om te komen tot een structurele oplossing voor de financiële tekorten in de jeugdzorg.
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG-commissies (inclusief colleges). Wij nodigen u van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.
Op initiatief van de VNG heeft het Centraal Planbureau deze keer ook de verkiezingsprogramma’s doorgerekend op de gevolgen voor decentrale overheden. In de verkiezingsspecial bij VNG Magazine was al een overzicht gemaakt van de maatregelen voor gemeenten. Nu is er ook een financiële vertaling van beschikbaar...
Dr. J.C.M. Cox (Joost), oud-gemeentesecretaris van Schijndel, Smallingerland en Alkmaar is overleden op 25 februari 2021. Hij was binnen de VNG actief als lid van de toenmalige Subcommissie gemeentelijke dienstverlening en informatiebeleid en de Adviescommissie archieven tussen 2003-2014.