In de ledenraadpleging stemde 62% van de leden in een gewogen stemming in met het contributievoorstel van het bestuur om de contributie met 3,9% te laten stijgen. Het aangenomen contributievoorstel wordt in de uitgestelde ALV van september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.
De leden hebben zich positief uitgesproken over het voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt in een Cao uit te werken. Een voorwaarde is financiering vanuit het Rijk.
In totaal hebben 243 van de 355 gemeenten hun stem uitgebracht op de voorstellen van de ledenraadpleging. Alle zes de voorstellen zijn aangenomen. De uitkomsten van deze ledenraadpleging worden in de uitgestelde ALV van september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.
De Kadernota Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), inclusief de jaarlijkse bijdrage voor 2021 en verruiming van de GGU met de activiteiten handhaving en naleving was een van de onderwerpen die voorlag in de ledenraadpleging. 100% van de gemeenten stemt in met de voorstellen.
De commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit kwam op 5 juni 2020 bijeen. Er werd gesproken over corona en openbaar vervoer en over het Programma stedelijke transformatie.
De Algemene Ledenvergadering is uitgesteld tot medio september. Gemeenten kunnen tot 26 juni stemmen over een beperkt aantal voorstellen, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan. Het VNG-bestuur legt nu de definitieve voorstellen voor aan de leden.
De datum voor het VNG Jaarcongres 2021 is bekend: op 15 en 16 juni zijn we te gast in de regio Westfriesland. De locatie van het congres is IJsbaan De Westfries in Hoorn. Reserveer de datum alvast in uw agenda!
De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) vergaderde op 28 mei. Welke onderwerpen kwamen aan bod?
Het VNG-bestuur kwam deze keer weer digitaal bijeen. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten werden besproken. Ook was er aandacht voor onderwerpen als lokale democratie en de uitvoerbaarheid van de Wmo.
Wat kunnen gemeenten in 2021 verwachten vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)? Dit staat beschreven in de Kadernota GGU 2021, die eind juni via een ledenraadpleging wordt vastgesteld.