Gemeenten hebben bijna unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. Wel geven ze een duidelijke boodschap aan het Rijk: we leveren graag onze bijdrage aan een duurzamer Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk. We gaan ervan uit dat we in dit lange traject schouder aan schouder blijven staan.
Inwoners willen dat de grote maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt en ze kijken dan terecht naar ons als eerste vertegenwoordigers van de overheid.’ VNG-voorzitter Jan van Zanen roept daarom op tot gelijkwaardige samenwerking met het Rijk, in plaats van gesteggel over geld en structuren.
Wieke Paulusma, raadslid in Groningen en lid van het VNG-bestuur, heeft een Innovation in Politics Award gewonnen. Dat is een Europese prijs voor politieke vernieuwing. Paulusma was een van de tachtig finalisten.
Tijdens de Buitgengewone ALV, afgelopen vrijdag, stemden de leden in met de VNG Agenda 2020: de prioriteiten voor het komende jaar. In de VNG Agenda formuleert het bestuur wat in 2020 de inzet van het VNG-concern zal zijn op de zes thema’s uit de verenigingsstrategie.
De VNG heeft met het Afvalfonds Verpakkingen afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat het gescheiden inzamelen van plastic en metalen verpakkingen, en drinkpakken eenvoudiger en begrijpelijker wordt voor inwoners. De leden gingen vanmiddag akkoord tijdens de Buitengewone ALV
De leden van de VNG stemde vandaag tijdens de BALV in met de Principes Digitale Samenleving. Dat betekent dat gemeenten zichzelf een stevig kader en ambitie hebben opgelegd voor de komende jaren.
De BALV heeft 29 november 2019 ingestemd met het voorstel van het bestuur om een eerder standpunt over arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt te actualiseren.
Ook al zijn alle 355 gemeenten uniek, veel van hun taken en opgaven zijn vergelijkbaar. Via de GGU werken gemeenten samen in de uitvoering van hun taken, met als leidend principe: collectief inspelen op nieuwe wetgeving, technologie en ontwikkelingen die alle gemeenten aangaan.
Voor de Buitengewone ALV werd een groot aantal moties ingediend. We maakten een overzicht van de besluiten van de BALV over de moties.
'Van de 9 miljoen extra subsidie voor politieke partijen gaat geen cent naar de lokale partijen. Alleen het Kennispunt lokale politieke partijen krijgt de komende jaren 350.000 euro. Deze fooi moet je met een vergrootglas zoeken. Een faire verdeling kan ik dit niet noemen’