De voorzitter begint de eerste bestuursvergadering van het jaar met een welkom aan Victor Everhardt. Hij is wethouder in Amsterdam en benoemd als voorzitter van de commissie Financiën. De bestuursvergadering stond in het teken van een aantal actuele onderwerpen.
Het gebouw van de VNG is voortaan Global Goal 11 Huis. Daarmee omarmen de organisaties die in het gebouw werken Global Goal 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
De VNG-commissie Financiën kwam 10 december bijeen. Op de agenda stond onder andere de herijking verdeling gemeentefonds en de normeringssystematiek.
Op 1 april start Leonard Geluk bij de VNG als algemeen directeur. Geluk neemt dan afscheid van De Haagse Hogeschool, waar hij sinds 2014 voorzitter van het College van Bestuur was.
Voorzitter Van Zanen heet nieuw bestuurslid Songül Mutluer welkom. Zij is wethouder in Zaanstad en is in de BALV benoemd tot bestuurslid. Bestuurslid Wieke Paulusma wordt gefeliciteerd met het winnen van de Innovation in Politics Award, een Europese prijs voor politieke vernieuwing.
Wieke Paulusma, raadslid in Groningen en lid van het VNG-bestuur, heeft een Innovation in Politics Award gewonnen. Dat is een Europese prijs voor politieke vernieuwing. Paulusma was een van de tachtig finalisten.
Tijdens de Buitgengewone ALV, afgelopen vrijdag, stemden de leden in met de VNG Agenda 2020: de prioriteiten voor het komende jaar. In de VNG Agenda formuleert het bestuur wat in 2020 de inzet van het VNG-concern zal zijn op de zes thema’s uit de verenigingsstrategie.
De VNG heeft met het Afvalfonds Verpakkingen afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat het gescheiden inzamelen van plastic en metalen verpakkingen, en drinkpakken eenvoudiger en begrijpelijker wordt voor inwoners. De leden gingen vanmiddag akkoord tijdens de Buitengewone ALV.
De leden van de VNG stemde vandaag tijdens de BALV in met de Principes Digitale Samenleving. Dat betekent dat gemeenten zichzelf een stevig kader en ambitie hebben opgelegd voor de komende jaren.
De BALV heeft 29 november 2019 ingestemd met het voorstel van het bestuur om een eerder standpunt over arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt te actualiseren.