Nieuws
Op woensdag 14 juni 2023 vindt het VNG Jaarcongres plaats met de Algemene Ledenvergadering (ALV). De agenda en de bijbehorende stukken kunt u nu inzien.
Tijdens de bestuursvergadering gaat het onder andere over een nieuwe kandidaat voor het vicevoorzitterschap, de Voorjaarsnota, de Spreidingswet en de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2023.
Voor de 10 vacatures in het bestuur en een aantal commissies hebben zich in totaal 46 burgemeesters, wethouders, secretarissen en raadsleden kandidaat gesteld. Uit deze kandidaten heeft de voordrachtscommissie een keuze moeten maken. In een ledenbrief geven we een toelichting op deze voordracht.
Ter voorbereiding op de ALV van 14 juni heeft de VNG in een ledenbrief de conceptagenda en de conceptversie van de verenigingsstrategie naar haar leden gestuurd. De definitieve agenda en stukken ontvangt u uiterlijk 17 mei.
De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu kwam donderdag 13 april bijeen. Op de agenda stonden de klimaatambities van het kabinet, de financiering van klimaattaken, betaalbaarheid warmtetransitie, het interbestuurlijk programma VTH en het programma publieke dienstverlening voor ondernemers.
De bestuursvergadering wordt geopend met een actueel thema van deze week: het principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd. Verder bespreekt het bestuur de Voorjaarsnota, de Wet langdurige Zorg en worden er verschillende voorstellen goedgekeurd.
‘Samen bereiken we meer’, zo heet het nieuwe meerjarenbeleidsplan van het College voor Arbeidszaken (CvA). Het college wil hiermee benadrukken dat gemeenten weliswaar verschillend zijn maar samen aan de lat staan voor goed werkgeverschap zodat huidige en nieuw te werven werknemers graag in onze sector werken...
Het College voor Arbeidszaken (CvA) vergaderde op woensdag 12 april 2023. Op de agenda stond onder andere: de uitslag van de ledenraadpleging over de cao 2023, het pensioenakkoord, de financiering van de Cao SW en Cao Aan de Slag, arbeidsmarktkrapte en nieuwe beleidsplan van het CvA.
In het VNG-bestuur en in verschillende commissies zijn 11 vacatures, waaronder die van vicevoorzitter. Bent u de ideale kandidaat? Kandidaatstellen kan tot uiterlijk 7 april.