De Tijdelijke Adviescommissie Asiel & Migratie kan van start. De 20 leden zijn vandaag benoemd door het VNG-Bestuur. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink is voorzitter van deze tijdelijke commissie. De commissie gaat aan de slag met de vraagstukken van asiel en migratie.
De voorzitter opent de vergadering met de vraag aan de bestuursleden een korte terug- en vooruitblik op de eerste maanden in het bestuur te geven. Dit ook ter introductie aan Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en sinds enkele weken vicevoorzitter van de VNG.
Om gemeenten nog beter te ondersteunen in de uitvoeringspraktijk, bundelen de VNG-bedrijven Naleving en Realisatie per 1 januari 2023 hun krachten. Met de fusie versterken we de uitvoering en bevorderen we de samenwerking tussen uitvoering en beleid.
Van de 20 leden van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit zijn er 7 doorgegaan vanuit de vorige commissie, waaronder de nieuwe voorzitter Liesbeth Grijsen (wethouder in Deventer). In deze eerste vergadering in de nieuwe samenstelling is een portefeuilleverdeling op hoofdonderwerpen afgesproken.
Herhaalde oproep: De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 15 vacatures in de nieuwe Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie (TC-AM). Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich uiterlijk woensdag 7 december kandidaat te stellen.
Tijdens de Najaars ALV op 2 december hebben de leden ingestemd met 6 moties en diverse onderwerpen op de agenda: het Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord, de Geschillencommissie sociaal domein, de Principes voor de digitale samenleving en de vacatures in VNG-bestuur en commissies.
Op de Najaars ALV hebben de leden ingestemd met het nieuwe bestuur en de commissies (99,5 %). Dit betekent dat 217 nieuwe bestuurs-, college- en commissieleden nu officieel benoemd zijn voor een termijn van 4 jaar. Inclusief de nieuwe (vice)voorzitter Sharon Dijksma.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is de door Eindhoven en Tilburg ingediende motie over inwerkingtreden Omgevingswet met 93,64% van de stemmen aangenomen. Gemeenten stellen hierin dat een snel besluit over de Omgevingswet nodig is en dat minimaal 6 maanden voorbereidingstijd noodzakelijk is.
De Algemene ledenvergadering van de VNG stemde vandaag in met het oprichten van een nieuwe Geschillencommissie sociaal domein (GSD). In het convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’ hadden de partijen, waaronder de VNG, eerder al afgesproken een (nieuwe) geschillencommissie in te richten.