Eens VNG'er, altijd VNG'er

Veel voormalig VNG’ers hebben goede herinneringen aan de periode die ze bij ons hebben gewerkt. Ze voelen zich nog steeds verbonden met de VNG. Tegelijkertijd waarderen we de inzet, kennis en kunde van onze oud-medewerkers. Dankzij het Netwerk voormalig VNG'ers houden we contact met elkaar.

Het netwerk telt inmiddels meer dan 450 leden. We komen bij elkaar om kennis uit te wisselen, nieuwe contacten op te doen en uiteraard weer bij te praten. Daarnaast gebruiken we het netwerk graag om, waar nodig, een beroep te doen op ex-VNG’ers voor advisering en ondersteuning.

Aanmelden

Wil jij ook deelnemen aan het netwerk? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Bijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseert het netwerk een bijeenkomst in de Willemshof. In het voorjaar één die vooral gericht is op ontmoeten en bijpraten. De VNG-directie vertelt dan wat de laatste belangrijke ontwikkelingen zijn van de VNG. In het najaar houden we een inhoudelijke interactieve sessie waarvoor we een boeiende spreker uitnodigen.

Servicepunt voormalig VNG'ers

Ex-VNG’ers kunnen gebruik maken van ons servicepunt. Naast het bijhouden van namen en adressen, beantwoordt het Servicepunt allerlei vragen. Je kunt hier ook terecht als je ideeën hebt voor activiteiten, iets wilt bijdragen aan een bijeenkomst of voormalig VNG’ers in je eigen organisatie wilt ontvangen.

Ons e-mailadres is netwerkvoormaligvngers@vng.nl  (of per post: Servicepunt voormalig VNG'ers, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag)

LinkedIn-groep

Word ook lid van de LinkedIn-groep, waar je andere voormalig VNG'ers kunt 'ontmoeten' en kunt discussiëren.