De door u ingevulde informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor activiteiten van het Netwerk ex-VNG'ers.

Indien u zich aanmeldt voor het Netwerk, dan  wordt u twee keer per jaar uitgenodigd voor een plenaire bijeenkomst van het Netwerk en ontvangt u regelmatig een Nieuwsbrief.

Als u een voorstel heeft voor een activiteit van het Netwerk, dan kunt u dat doorgeven aan het Servicepunt. Als u zelf met oud-collega’s een activiteit wilt ontplooien, dan kan het Servicepunt u van dienst zijn bij het leggen van contact met de oud-collega’s, die u daarbij wilt betrekken.

Als u in dit aanmeldingsformulier daarvoor heeft ingetekend (facultatief), dan kunnen de VNG en/of uw oud-collega’s een beroep doen op de inzet van uw deskundigheid en ervaring.
 

Contactgegevens
De heer/mevrouw:
VNG

Instructie
(Facultatief)  Als U als deelnemer aan het Netwerk ook beschikbaar bent voor een beroep dat de VNG en/of oud-collega’s willlen doen op Uw deskundigheid en ervaring, wilt U dan onderstaande vragen invullen.

Na de VNG
Deskundigheid
Meerdere antwoorden mogelijk
AVG
Hierbij verklaar ik
akkoord te zijn, dat de bij het Netwerk ex-VNG’ers van mij bekende NAW-gegevens door de VNG mogen worden gebruikt voor uitnodigingen voor bijeenkomsten en recepties van medewerkers:
En voor verzoeken om een inbreng te leveren aan een VNG-thema/-activiteit:
Beschikbaarstellen ledengegevens
Ga je akkoord met het uitwisselen van uw naam en e-mailadres aan de leden van het Netwerk ex-VNG'ers
Foto’s, beeld- en geluidsopnamen

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring op vng.nl
Tijdens VNG-bijeenkomsten worden foto’s en/of beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Wij gebruiken dit materiaal voor onze communicatie-uitingen, verslagen en promotie van vervolgactiviteiten. Wilt u niet op de foto en/of beeld- en geluidsopnamen, dan kunt u dit bij binnenkomst doorgeven aan de fotograaf of filmmaker, of aan de organisatoren.

Atriumlezingen
Ik ontvang graag uitnodigingen voor Atriumlezingen