De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de VNG. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal één keer per jaar, op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres in juni. Op de ALV worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan.

Meestal organiseren we in het najaar nog een ALV, met daaraan voorafgaand een Bestuurdersdag.

Jaarcongres 2021 - Programma en sprekers

Het VNG Jaarcongres van 2021 is op woensdag 16 juni van 9.30 - 13.00 uur.  Het congres is online, vanuit het VNG-kantoor de Willemshof in Den Haag.

De vergaderstukken voor de ALV ontvangt u op woensdag 19 mei en publiceren wij dan ook op deze pagina.

Publicaties & Brieven

Jaarcongres 2022 in Westfriesland

Het VNG Jaarcongres van 2020 in de regio Westfriesland werd afgelast vanwege de maatregelen rond de coronacrisis. Ook in 2021 is de organisatie van een fysiek congres nog niet mogelijk, vandaar dat is besloten om het Jaarcongres in Westfriesland door te schuiven naar juni 2022. Bekijk hiernaast de video over de Westfriese gemeenten, die voor de promotie van het congres in 2020 was gemaakt.