De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de VNG. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal één keer per jaar, op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres in juni. Op de ALV worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan.

Meestal organiseren we in het najaar nog een ALV, met daaraan voorafgaand een Bestuurdersdag.

Jaarcongres 2021

Het VNG Jaarcongres van 2021 is op woensdag 16 juni. Meer nieuws over vorm, inhoud en aanmelden volgt op een later moment.

Publicaties & Brieven

Jaarcongres 2022 in Westfriesland

Het VNG Jaarcongres van 2020 in de regio Westfriesland werd afgelast vanwege de maatregelen rond de coronacrisis. Ook in 2021 is de organisatie van een fysiek congres nog niet mogelijk, vandaar dat is besloten om het Jaarcongres in Westfriesland door te schuiven naar juni 2022. Bekijk hiernaast de video over de Westfriese gemeenten, die voor de promotie van het congres in 2020 was gemaakt.

De VNG onderzoekt de mogelijkheden voor een digitaal alternatief van het congres met een inhoudelijk programma en ALV in juni 2021.