De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de VNG. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal één keer per jaar, op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres in juni. Op de ALV worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan.

Meestal organiseren we in het najaar nog een ALV, met daaraan voorafgaand een Bestuurdersdag.

ALV 12 februari 2021 - Agenda en stukken

De uitgestelde ALV vindt digitaal plaats op vrijdag 12 februari van 10.00 tot 12.15 uur. Op de agenda staan de VNG-inzet voor de kabinetsformatie en de actualiteit rond het onderzoek jeugd centraal.

Publicaties & Brieven