De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de VNG. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal 1 keer per jaar, op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres in juni. Op de ALV worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan. Meestal organiseren we in het najaar nog een ALV, met daaraan voorafgaand een Bestuurdersdag.

Gastgemeente VNG Jaarcongres

Wilt u gastgemeente van het VNG Jaarcongres worden? Bekijk dan wat u daarvoor moet doen.

Publicaties & Brieven