15 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/076 (NB: ingetrokken)
Rectificatie Deze statutenwijziging is besproken (en aangenomen) in de ALV van 25 september 2020. De stukken (volledigheidshalve hieronder vermeld) zijn voorafgaand aan de ALV verzonden. De ledenbrief is door een administratieve fout per abuis verzonden. Onze excuses voor het misverstand!
23 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/068
In deze ledenbrief informeren wij u over het tweede pakket en het totaaloverzicht van moties voor de ALV van 25 september met de bijbehorende preadviezen van het VNG-bestuur. Dit in aanvulling op de ledenbrief van 18 september waarin wij u geïnformeerd hebben over het eerste pakket definitief ingediende moties met...
18 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/065
In deze ledenbrief informeren wij u over moties voor de ALV van 25 september 2020. Deze brief bevat een link naar het eerste pakket met de tot nu toe (stand van zaken 18 september) definitief ingediende moties met de preadviezen van het VNG-bestuur. Let op De bijlagen uit de ledenbrief...
28 augustus 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/061
De coronacrisis heeft, naast de grote, ingrijpende en persoonlijke gevolgen, velen geïnspireerd tot het vinden van creatieve oplossingen. Zo moest het VNG Jaarcongres in juni worden afgelast maar vonden we een alternatief in een ledenraadpleging en uitstel van de ALV tot september. Inmiddels is duidelijk dat het helaas ook in...
29 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/045
Tot vrijdag 26 juni jl. konden de leden hun gewogen stemmen uitbrengen op de zes voorstellen in de ledenraadpleging in verband met uitstel van de ALV tot september. In totaal hebben 243 van de 355 gemeenten hun stemmen uitgebracht. Hierbij maken wij bekend dat de leden met alle zes de...
11 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/030
In verband met de coronacrisis hebben wij, het bestuur van de VNG, de ALV van juni voorlopig uitgesteld tot medio september. In het belang van de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan hebben wij besloten om een ledenraadpleging te houden. Op 15 mei jl. hebben wij daartoe zes voorstellen...