10 juni 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/050
Geachte leden van college en gemeenteraad, Voor de ALV van 16 juni a.s. ontvangt u hierbij een eerste zending met ingediende moties en preadviezen daarop van het VNG-bestuur. Begin volgende week stelt het VNG-bestuur nog een aantal preadviezen vast en ontvangt u zo spoedig mogelijk nog een tweede zending met...
2 juni 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/045
Op 6 mei 2021 informeerden wij u over de kandidaten van de voordrachtscommissie (voorzitter Paul Depla) voor in totaal 14 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. Hierbij is conform de VNG Statuten de mogelijkheid geopend tot het stellen van andere kandidaten. Er zijn hierop geen andere kandidaten gesteld...
19 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/038
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 16 juni a.s. De ALV maakt deel uit van het online VNG Jaarcongres 2021 dat plaats vindt om 9.30-13.00 uur. Marcia Luyten presenteert vanuit De Willemshof in Den Haag...
12 februari 2021
Brief aan kabinet
Geachte leden van het kabinet, Vanmorgen heeft de Algemene Ledenvergadering van de VNG unaniem de resolutie “Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen” aangenomen. Deze resolutie bevat de afspraken die de VNG namens de gemeenten met het nieuwe kabinet wil maken.
5 februari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/011
Hierbij ontvangt u de volgende nagekomen stukken voor de Buitengewone ALV van 12 februari: Ingediende moties en preadviezen daarbij van het VNG bestuur (ter besluitvorming) Het voorstel van het VNG bestuur “Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire” (ter besluitvorming) De concepttekst voor een Wet op het Decentraal Bestuur (WDB) (ter...
29 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/008
Op 22 oktober jl. informeerden wij u over de voordracht van de adviescommissie Governance voor de invulling van vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. Op 6 januari jl. is conform de VNG Statuten de mogelijkheid geopend tot het stellen van tegenkandidaten. Er zijn hierop geen tegenkandidaten gesteld. In...