Nieuws
17 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/016
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u een eerste VNG-reactie op het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen en de geactualiseerde resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’, die wordt behandeld in de Extra ALV van 24 mei a.s. in het Beatrixtheater in Utrecht...
binnenhof met vijverberg
26 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/013
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder kondigden wij u de mogelijkheid aan van een Extra ALV op 24 mei a.s. Het bestuur heeft op basis van de actuele ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie besloten om de Extra ALV te organiseren. In de Extra ALV zullen wij u...
Bestuurdersdag en BALV 2019
15 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/011
Geachte leden van college en gemeenteraad, De afgelopen weken heeft de VNG in meerdere intensieve gesprekken met het demissionaire kabinet gestreden voor de goede financiële positie voor gemeenten, in lijn met de resolutie en moties van onze leden. Die gesprekken hebben resultaat opgeleverd. Het demissionaire kabinet zet een stap en...
Hofvijver Den Haag
20 maart 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/008
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 34 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG- commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs en voorzitter van de commissie Raadsleden & Griffiers. We nodigen u van harte...
29 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/050
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 3, 22, 24 en 27 november jl. de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s. In deze vierde nazending ontvangt u bijlagen bij het volgende agendapunt: Agendapunt 9. Verantwoording...
Stemmen ALV 2023
27 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/049
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 3, 22 en 24 november jl. de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s. In deze derde nazending ontvangt u bijlagen bij de volgende agendapunten: Agendapunt 6. Verenigingsstrategie 2030...
Stemmen op de ALV 2023