28 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/063
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de tweede nazending voor onze Najaars ALV van 2 december 2022. Eerder ontving u met de ledenbrief van 4 november de agenda met bijlagen en met de ledenbrief van 24 november vier moties en preadviezen. In deze tweede nazending ontvangt u...
24 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/062
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 4 november jl. de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 2 december a.s. In deze nazending ontvangt u een aantal ingediende moties en de preadviezen daarop van het bestuur. Begin volgende...
18 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/059
Geachte leden van college en gemeenteraad, In de ledenbrief van 28 oktober is de mogelijkheid geopend tot het stellen van tegenkandidaten voor alle kandidaten (uitgezonderd die voor de commissie Europa & Internationaal) die door de Voordrachtscommissie zijn voorgedragen. Het gaat om de grote vacatureronde na de raadsverkiezingen en de latere...
4 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/056
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Najaars Algemene Leden Vergadering (Najaars ALV) van vrijdag 2 december 2022. Deze Najaars ALV is van 13.30-15.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht (Beatrixgebouw) en maakt deel uit van de bredere Bestuurdersdag, die voor het...
28 oktober 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/055
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 22 september jl. informeerden wij u over de benoeming van 217 waarnemers in VNG-bestuur, commissies en colleges. Deze waarnemers zijn benoemd door het VNG-bestuur op voordracht van de Voordrachtscommissie. Daarna zijn op 28 september jl. de vacature van (vice)voorzitter en een aantal vacatures...
22 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/039
Geachte leden van college en gemeenteraad, In onze ledenbrief van maandag 20 juni jl. hebben wij aangekondigd dat wij u, afhankelijk van de planning van een nieuwe datum voor het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv), vandaag een resolutie zouden voorleggen. Hierbij ontvangt u deze resolutie ‘Zekerheid over de structurele financiën’...