Ledenbrief nummer

Lbr. 24/022

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Op 22 mei jl. maakten wij de kandidaten bekend die door de voordrachtscommissie zijn voorgedragen voor in totaal 35 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. 

De 15 voorgedragen kandidaten voor vacatures in de commissie Europa & Internationaal zijn op 22 mei door het bestuur benoemd, conform het Reglement voor de commissie Europa & Internationaal. Voor de overige 20 vacatures is de mogelijkheid geopend tot het stellen van andere kandidaten, conform de VNG Statuten. Er zijn hierop geen andere kandidaten gesteld. 

In de ALV van 26 juni a.s. worden deze 20 kandidaten ter besluitvorming aan u voorgelegd.