Ledenbrief nummer

Lbr. 24/020

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In de ledenbrief van 29 mei 2024 ontving u de uitnodiging voor de ALV van 26 juni 2024 die plaatsvindt in Hoogeveen Plants, Hazerswoude-Dorp. Bijgaand ontvangt u de volgende nagekomen bijlagen:

  • Resolutie ‘Samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten’ (5b. Stand van zaken kabinetsformatie: Uitvoerbaarheid voorstellen asiel en migratie in Hoofdlijnenakkoord)
  • Pamflet ‘Goed lokaal bestuur, Terug naar de kern’ (7. Verenigingsstrategie 2030)
  • Toelichting op initiatief VNG Risicobeheerfonds (10. Initiatief VNG Risicobeheerfonds)
  • Aanvulling op verantwoording moties (11. Verantwoording uitvoering moties door VNG-bestuur). 

Deze nieuwe bijlagen zijn opgenomen in de volledige vergaderset.