Ledenbrief nummer

Lbr. 24/023

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 29 mei en 5 juni 2024 de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor de ALV van 26 juni 2024. In deze nazending ontvangt u een aantal moties en de preadviezen daarop van het bestuur. In de loop van volgende week volgt naar verwachting nog een tweede nazending met moties en preadviezen. 

De volledige vergaderset, inclusief de huidige nazending, vindt u hier: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-26-juni-2024