Ledenbrief nummer

Lbr. 24/025

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Eerder zonden wij u met de ledenbrief van vrijdag 14 juni een aantal moties met preadviezen van het bestuur voor de ALV van 26 juni 2024. Hierbij ontvangt u de tweede zending van moties met  preadviezen van het bestuur. Voor de motie Zeist “Uitbreiding nationaal programma leefbaarheid en veiligheid” moet het bestuur nog een preadvies vaststellen. Dit preadvies plaatsen wij zo spoedig mogelijk in de volledige vergaderset voor de ALV. 

Deze volledige vergaderset, inclusief de huidige nazending, vindt u hier: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-26-juni-2024