Met 100% van de stemmen is de resolutie ‘Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen’ aangenomen. Dit betekent dat de VNG pas afspraken maakt met het nieuwe kabinet over ambities als de financiën en interbestuurlijke verhoudingen op orde zijn.
Tijdens de BALV hebben de leden unaniem ingestemd met de benoeming van de door de adviescommissie Governance voorgedragen kandidaten voor het VNG-bestuur en enkele VNG-commissies. Onder anderen voorzitter Jan van Zanen is daarmee benoemd voor een nieuwe termijn.
Gemeenten maken voortgang met de beweging Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, zoals geadviseerd door de commissie-Dannenberg. Belangrijke randvoorwaarde is dat ook zeer specialistische vormen van Beschermd Wonen worden ingekocht en voorhanden blijven.
Alle gemeenten in Nederland gaan meer prioriteit geven aan de beveiliging van hun digitale systemen: meer aandacht, meer tijd en meer geld. De VNG heeft vandaag (12 februari) in haar Buitengewone ALV de resolutie 'Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten' unaniem aangenomen.
De leden hebben het VNG-bestuur opdracht gegeven met het Rijk afspraken te maken over het opstellen van een integrale energiewetgeving, de financiering van het integrale energiesysteem, waarbij de woonlasten van inwoners niet mogen toenemen, en over het wettelijk vastleggen van de regierol voor gemeenten.
Tijdens de BALV heeft het VNG-bestuur verantwoording afgelegd over de uitvoering van moties die zijn aangenomen in de ALV van 2020 of zijn aangehouden in eerdere ledenvergaderingen. De leden hebben unaniem ingestemd met de verantwoording en voorstellen om moties aan te houden of te beschouwen als uitgevoerd.
Tijdens de Buitengewone ALV op 12 februari is het voorstel aangenomen over de kwijtschelding gemeentelijke vorderingen voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire.
Gemeenten stemden op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 12 februari in met de VNG-agenda en begroting voor 2021 en met het jaarplan Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Een jaar na de uitbraak van de coronacrisis hebben we 1 ding harder nodig dan ooit: perspectief. Zorgen dat we samen, als 1 overheid, kunnen optreden. Daarvoor zijn vitale gemeenten nodig, en dus moet de koek nu én structureel groter. Dat is de boodschap van Jan van Zanen in zijn speech op de BALV.
'Digitale veiligheid: kerntaak voor gemeenten', onder die titel maakte de VNG een korte animatie. In 2 minuten komen de belangrijkste dreigingen aan bod waarmee gemeenten en de informatiesamenleving te maken kunnen krijgen: een hack, ransomware en datadiefstal.