Nieuws
Tijdens de ALV op 14 juni hebben de leden ingestemd met een groot aantal moties, resoluties en diverse onderwerpen op de agenda. Het ging onder meer over het financiële perspectief, de Hervormingsagenda Jeugd, asielzaken, de nieuwe vicevoorzitter en de Verenigingsstrategie 2030.
Gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden organiseren op 25 en 26 juni 2024 het VNG Jaarcongres. Het congres vindt plaats in een kwekerij in het boomkwekerijgebied Greenport Boskoop. De 3 gemeenten slaan de handen ineen om het Groene Hart prominent op de kaart te zetten. Dat werd zojuist bekendgemaakt.
De ALV heeft ingestemd met de VNG Verenigingsstrategie 2030 ‘Stap naar voren’. In deze strategie kiest de VNG voor een richting waarbij gemeenten een centrale rol spelen in het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken, met samenwerking tussen alle overheidslagen en ondersteuning vanuit de VNG.
Op de ALV spreekt Sharon Dijksma, de nieuwe voorzitter van de VNG, het kabinet aan om gemeenten perspectief te bieden: over geld, maar ook taken, wetten en regels. Vanaf het podium deed Dijksma een oproep aan de minister-president: ‘Bemoei je ermee, kom praten aan tafel. Want dít is gewoon chefsache!’
Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, is door de VNG-leden gekozen tot hun nieuwe vicevoorzitter. Sharon Dijksma is de nieuwe voorzitter. Zij werd tijdens de Najaars ALV van 2022 al door de leden benoemd per 14 juni 2023. Tijdens de ALV droeg Jan van Zanen het voorzitterschap aan haar over.
De Algemene ledenvergadering van de VNG stemde vandaag in met het principeakkoord voor de Hervormingsagenda Jeugd. Hiermee is een belangrijke stap gezet en spreken gemeenten uit de schouders te willen zetten onder de noodzakelijke verbeteringen in de hulp aan jonge inwoners en hun omgeving.
De VNG gaat met de leden in gesprek over de uitvoering van de taken uit het Klimaatakkoord en de kabinetsplannen om de CO2-uitstoot nog verder te reduceren. Dat staat in de ALV-stukken met de update over de stand van zaken. Rapportage over de uitkomsten van deze gesprekken volgt op de ALV in december 2023.
Vandaag spraken de leden hun steun uit voor de VNG-inzet voor een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief. De resolutie die de plannen daartoe beschrijft, werd tijdens de ALV aangenomen met 92%.
Tijdens de ALV heeft de meerderheid van de leden ingestemd met een contributieverhoging van 6,1%. Deze verhoging is vastgesteld conform de afgesproken meerjarige systematiek: indexatie loon- en prijsontwikkeling van 5,1% plus 1,0% voor de groei naar dekking van de kosten van de VNG.
Via verschillende sporen werkt de VNG aan haar plannen om samen met de leden de kracht van de lokale overheid verder te versterken. Door de krachten te bundelen in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) neemt de VNG gemeenten ook in 2024 werk en zorgen uit handen.