Het tweede deel van de moties voor de ALV van 25 september is ingediend. In een ledenbrief deelt de VNG het tweede pakket en het totaaloverzicht van moties met de bijbehorende preadviezen van het VNG-bestuur.
De eerste moties voor de ALV van 25 september zijn ingediend. In een ledenbrief deelt de VNG de moties en de preadviezen van het bestuur.
Vrijdag 25 september vindt de digitale ALV plaats van 15.00 tot 17.00 uur. De agenda en de bijbehorende stukken zijn nu beschikbaar. Alle leden zijn vandaag (28 augustus) voor de ALV uitgenodigd via een ledenbrief.
Door de coronacrisis moest het VNG Jaarcongres in juni worden afgelast. Het bestuur heeft besloten de formele ALV te houden op vrijdag 25 september 2020 van 15.00 tot 17.00 uur. De ALV zal een digitale vorm krijgen.
In de ledenraadpleging stemde 62% van de leden in een gewogen stemming in met het contributievoorstel van het bestuur om de contributie met 3,9% te laten stijgen. Het aangenomen contributievoorstel wordt in de uitgestelde ALV van september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.
De leden hebben zich positief uitgesproken over het voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt in een Cao uit te werken. Een voorwaarde is financiering vanuit het Rijk.
In totaal hebben 243 van de 355 gemeenten hun stem uitgebracht op de voorstellen van de ledenraadpleging. Alle zes de voorstellen zijn aangenomen. De uitkomsten van deze ledenraadpleging worden in de uitgestelde ALV op 25 september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.
De Kadernota Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), inclusief de jaarlijkse bijdrage voor 2021 en verruiming van de GGU met de activiteiten handhaving en naleving was een van de onderwerpen die voorlag in de ledenraadpleging. 100% van de gemeenten stemt in met de voorstellen.
Via een ledenraadpleging konden gemeenten zich tot en met 26 juni uitspreken over onder andere het voorstel ‘Norm voor Opdrachtgeverschap’. De leden stemden bijna unaniem voor dit voorstel. Met deze norm spreken gemeenten zich collectief uit dat en hoe ze willen samenwerken. De norm is uitgewerkt voor de...
De Algemene Ledenvergadering is uitgesteld tot medio september. Gemeenten kunnen tot 26 juni stemmen over een beperkt aantal voorstellen, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan. Het VNG-bestuur legt nu de definitieve voorstellen voor aan de leden.