De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft ingestemd met voorstellen van het bestuur om te blijven inzetten op een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. De VNG praat de komende maanden verder met het kabinet.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni hebben de leden gestemd over 16 moties en een amendement. Daarnaast werd gestemd over onderwerpen die op de agenda stonden.
Het Klimaatakkoord zal, zodra het er is, aan gemeenten voorgelegd worden in een extra algemene ledenvergadering. Gemeenten ontvangen de stukken hiervoor zes weken van tevoren. Hier hebben gemeenten op de ALV in Barneveld mee ingestemd.
Op 9 en 10 juni 2020 is Westfriesland gastheer van het VNG Jaarcongres. Dankzij de sterke samenwerking van de zeven Westfriese gemeenten wist de regio het Jaarcongres binnen te slepen. De locatie van het congres is IJsbaan De Westfries.
De Algemene Ledenvergadering heeft op 5 juni 2019 ingestemd met een wijziging van de VNG-statuten en het huishoudelijk reglement. Met de wijziging komt de mogelijkheid dat samenwerkingsverbanden (of gewesten) lid zijn van de vereniging te vervallen.
De Algemene Ledenvergadering heeft Jan van Zanen herbenoemd als haar voorzitter. Hiermee gaat Van Zanen zijn tweede ambtstermijn in als voorzitter van de VNG.
De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft op 5 juni 2019 ingestemd met een VNG-mandaat voor het afsluiten van een landelijk raamcontract jeugd en Wmo zintuiglijk gehandicapten voor de komende vijf jaar.
'Besturen in Nederland is samenwerken. Dat betekent niet dat je altijd alles samen moet doen. Je moet elkaar de ruimte geven voor invulling van de eigen rol.' Dat zei minister Kajsa Ollongren (BZK) in haar speech voor het VNG Jaarcongres.
Een breed scala van maatschappelijke onderwerpen belandt bij het lokaal bestuur: van schuldenproblematiek tot ondermijning, van tweedeling tot een nieuw zwembad. Samen met de provinciale afdelingen ging de VNG op zoek naar samenbindende thema’s en opgaven voor de komende periode.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 5 juni 2019 hebben gemeenten ingestemd met het standaard verklaren van de gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO) per 1 januari 2020.