G4

De 4 gemeenten met de meeste inwoners vormen samen de G4. Het voorzitterschap rouleert ieder jaar. 


G40

De G40 is het netwerk van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Er zijn inmiddels 41 gemeenten bij aangesloten, dat is exclusief de G4. Doelstelling is gezamenlijke belangenbehartiging en kennisdeling. De G40 is inhoudelijk verdeeld in een aantal pijlers (fysiek, sociaal, economie & werk).

Meer informatie

Website G40


K80

K80 is een netwerk van deze kleine en krachtige gemeenten in Nederland, opgestart door een kopgroep van acht gemeenten. Het netwerk is inmiddels uitgegroeid tot een groot en sterk geheel van 62 leden. Met onze dorpen, gehuchten en steden vormen we Nederland in het klein.

Meer informatie

Website K80


M50 Middelgrote Gemeenten

De M50 (voorheen PMG) is een groeiend netwerk met op dit moment 61 leden. Dit zijn gemeenten met 30.000 tot 80.000 inwoners. Deze middelgrote gemeenten hebben een centrumfunctie in de regio, kennen een zekere mate van stedelijke problematiek of zijn juist samengesteld uit meerdere kleine kernen. Het netwerk heeft als doelstelling belangenbehartiging, inspireren, elkaar versterken en delen van onderlinge successen. M50 heeft een inhoudelijke onderverdeling met 4 pijlers (Bestuur, Financiën, Samenleving en Economie & Fysieke Leefomgeving). Platform31 ondersteunt M50.

Meer informatie

Website M50


P10

De 32 grootste plattelandsgemeenten vormen samen de P10. 

Meer informatie


R8

De R8 bevat grote gemeenten die zijn ontstaan uit herindelingen met veel kernen, stedelijkheid, een groot oppervlak en landelijk gebied. Zij herpositioneren zich en hebben veel te bieden.

Meer informatie

Regiogemeenten: Kernachtig en groot