Organisatie

K80

Publicatie soort

Position paper

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2021

In dit position paper stelt het platform voor kleine gemeenten zich voor. We zijn een volwaardig partner in bestuurlijk Nederland en betogen onze meerwaarde. Wij identificeren ons met de 5 kernpunten:

  1. NABIJHEID: kleine gemeenten staan bestuurlijk en ambtelijk dicht bij hun inwoners. We weten wat er leeft en spelen daar op in. De menselijke maat is ons vertrekpunt.
  2. WENDBAAR: kleine organisatie vergemakkelijkt integraal werken, korte lijnen tussen bestuur en organisatie.
  3. ONMISBAAR: om de brede welvaart in het landelijk gebied te versterken, maar ook als proeftuin om (sociale) innovaties op kleine schaal te testen. Tevens zijn we een kweekvijver voor ambtelijk en bestuurlijk talent.
  4. SAMENWERKING: tussen kleine gemeenten om kennis te delen, maar ook tussen de kleine gemeente en de gemeenschap.
  5. VOLWAARDIG PARTNER: K80 is een volwaardig gesprekspartner voor het rijk, provincies en andere netwerken. Volwaardig betekent ook voldoende financiële middelen en beleidsvrijheid om onze taken uit te voeren