De voorgestelde 'Ministeriële regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders' is een belangrijke aanvulling op het verder weerbaar maken van bestuurders zoals wethouders en burgemeesters. De VNG vraagt wel aandacht voor het kostenaspect.
Op 1 augustus 2020 treedt de wijziging van de Wet Bibob in werking. De VNG heeft zich sterk gemaakt voor deze wijziging, die is bedoeld om de aanpak van ondermijning te versterken en te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert.
Dankzij een nieuwe regeling krijgen particulieren met schade als gevolg van illegaal gedumpt drugsafval de kosten van het opruimen voor 100% vergoed. Gemeenten krijgen als mede-overheid een compensatie van 50% voor de financiële schade van het opruimen van drugsafvaldumpingen.
Het Aanjaagteam Ondermijning, dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie- en Expertisecentra en de VNG.
Wat doet uw gemeente al, en wat nog niet om ondermijning op vakantieparken aan te pakken? Waar zitten blinde vlekken? Met de interactieve tool 'Aanpak ondermijning vakantieparken' krijgt u inzicht en overzicht in uw (beoogde) aanpak.
De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk’ herzien. De inhoud van deze handleiding sluit nu weer volledig aan bij de actuele zaken in wetgeving en jurisprudentie.
Het ministerie van BZK heeft de VNG geïnformeerd over de aanstaande openbaarmaking van de data van het CBS zoals die zijn gebruikt voor het onderzoek 'Zicht op Ondermijning fase 1'.
De plannen van minister Grapperhaus voor een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit komen nog onvoldoende tegemoet aan de zorgen van gemeenten. Zo ontbreekt het nog aan structurele, extra capaciteit: de plannen geven slechts de contouren van een landelijk team.
Wat kunnen gemeenten, afgezien van hun repressieve rol (het sluiten van panden e.d.), doen om ondermijnende drugscriminaliteit aan te pakken? Hans Boutellier geeft zijn visie in een essay dat hij schreef op verzoek van de VNG-directie.
In deze zesde podcast VNG Praat Mee aandacht voor de Dutch Design Week. Daar stond onder andere een lezing van Hans Boutellier op het programma. Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en schreef op verzoek van de VNG een essay over ondermijning.