De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk’ herzien. De inhoud van deze handleiding sluit nu weer volledig aan bij de actuele zaken in wetgeving en jurisprudentie.
Het ministerie van BZK heeft de VNG geïnformeerd over de aanstaande openbaarmaking van de data van het CBS zoals die zijn gebruikt voor het onderzoek 'Zicht op Ondermijning fase 1'.
De plannen van minister Grapperhaus voor een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit komen nog onvoldoende tegemoet aan de zorgen van gemeenten. Zo ontbreekt het nog aan structurele, extra capaciteit: de plannen geven slechts de contouren van een landelijk team.
Wat kunnen gemeenten, afgezien van hun repressieve rol (het sluiten van panden e.d.), doen om ondermijnende drugscriminaliteit aan te pakken? Hans Boutellier geeft zijn visie in een essay dat hij schreef op verzoek van de VNG-directie.
In deze zesde podcast VNG Praat Mee aandacht voor de Dutch Design Week. Daar stond onder andere een lezing van Hans Boutellier op het programma. Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en schreef op verzoek van de VNG een essay over ondermijning.
Regioburgemeesters, VNG, NGB en G40 reageren gezamenlijk op de motie voor een landelijk interventieteam om de zware georganiseerde aan drugs gerelateerde criminaliteit effectief te bestrijden. Structurele financiering is van groot belang!
In de aanpak van ondermijning is informatiedeling een groot knelpunt. Wat de minister voorstelt - een modelprotocol en gemeenten faciliteren met workshops - vinden wij niet ver en snel genoeg gaan. Daarnaast is langjarige en structurele financiering nodig.
De VNG, Regioburgemeesters en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben een gezamenlijke reactie opgesteld voor de Tweede Kamer over het rapport van de Raad van State (RvS) over ondermijning uit maart en de reactie van de ministers van JenV en BZK daarop.
Niet geweld, niet het grote geld, niet de grootste schreeuwer bepaalt wie de baas is. Het is de democratische rechtsstaat die de burgers beschermt en misdaad voorkomt en afstraft.
Op 3 april is in Zeist het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gepresenteerd. Burgemeesters, wethouders en raadsleden die te maken krijgen met vraagstukken rond de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van dit team.