Overig
De VNG heeft voor ogen de gemeenten te ondersteunen, maar wat is de rol van gemeenten dan op het gebied van ondermijning en wat is de rol van de andere betrokken partijen? Dit rapport is een verkenning van de rol van de VNG op het gebied van (de aanpak van)...
29 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/102
De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten”, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk herzien. Sinds het verschijnen van deze publicatie in 2013 is er veel feedback ontvangen vanuit de gemeentelijke praktijk. Er is waardering uitgesproken voor de veelheid aan informatie en de verwijzingen naar de handige...
Overig
Handhaving van het recht is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de gemeente en de regels die zij stelt. Het gemeentelijk handhavingslandschap is en blijft dynamisch. Handhaving vraagt om middelen, inzet en expertise, die niet altijd voorhanden zijn.
13 november 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In week 47 (18-21 november) behandelt u de Begroting Justitie en Veiligheid (35300 VI). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Ondermijning Een effectieve aanpak vraagt om een integrale aanpak op preventie en repressie. Het doel moet zijn dat we aan de voorkant van...
Overig
Wat kunnen gemeenten, afgezien van hun repressieve rol (het sluiten van panden e.d.), verder doen om ondermijnende drugscriminaliteit aan te pakken? Hans Boutellier geeft zijn visie in dit op verzoek van de VNG-directie geschreven essay. Zijn advies om de gemeentelijk rol te definiëren vanuit de 'lokale kwaliteit' zou weleens erg...
28 oktober 2019
Brief aan kabinet
Geachte minister Grapperhaus, Vrijdag 18 oktober jl. informeerde u de Tweede Kamer over uw voorgenomen ‘Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit’. Onderdeel daarvan is een landelijk interventieteam dat voortvloeit uit een aangenomen motie uit de Kamer dd. 19 september jl. (motie Heerma/Dijkhoff). Zoals bij u bekend, hebben wij grote zorgen over...