Handreiking
In de strijd tegen ondermijning kan de bestuurlijke aanpak een belangrijke plaats innemen. Deze handreiking dient ter inspiratie voor gemeenten die hun Algemene Plaatselijke Verordening hiervoor willen inzetten. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie- en Expertisecentra en de VNG. Bij vragen over de handreiking kunt...
Overig
De VNG heeft voor ogen de gemeenten te ondersteunen, maar wat is de rol van gemeenten dan op het gebied van ondermijning en wat is de rol van de andere betrokken partijen? Dit rapport is een verkenning van de rol van de VNG op het gebied van (de aanpak van)...
28 juli 2020
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, Op 2 juli j.l. ontvingen wij uw consultatieverzoek inzake de ministeriële regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders. Met instemming kan de VNG hier op reageren.
Podcast
In deze zesde podcast VNG Praat Mee aandacht voor de Dutch Design Week. Daar stond onder andere een lezing van Hans Boutellier op het programma. Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en schreef op verzoek van de VNG een essay over ondermijning.
Handreiking
Hoewel het om een private sector gaat, heeft de overheid een belangrijke rol in het waarborgen van veiligheid en leefbaarheid rondom vakantieparken en het faciliteren van de economische waarde. De taak van gemeenten is om kaders te scheppen die goede ontwikkelingen stimuleren en ongewenste situaties tegengaan. Daarbij is het belangrijk...
Handreiking
Met deze interactieve tool kunt u als bestuurder of beleidsmedewerker van een kleine of middelgrote gemeente inzicht en overzicht krijgen in uw (beoogde) aanpak. Wat doet uw gemeente al, wat nog niet en waar zitten blinde vlekken? Deze tool geeft u een quickscan van uw aanpak van ondermijning op vakantieparken...