Duister steegje

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem

Gerelateerde thema's

Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een systeem om agressie- en geweldsdelicten te registreren. Het systeem is speciaal voor gemeenten ontwikkeld. Gemeenten kunnen GIR inrichten voor hun eigen organisatie.

Doel

Het is belangrijk om incidenten van agressie, fysiek en verbaal, te melden. Het is het startsignaal voor hulp aan betrokkenen. Ook kunnen vanuit het systeem acties richting de dader worden ondernomen, bijvoorbeeld een aangifte. GIR geeft inzicht in aard en omvang van agressie met benchmarkinformatie en mogelijkheden voor maatregelen en bijsturing van beleid. 

Beschrijving

Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een internetapplicatie, die bij gemeenten kan worden ingepast in elk IT-systeem. GIR is zonder bijkomende kosten beschikbaar voor gemeenten. Vanaf de eigen beeldschermwerkplek of – bijvoorbeeld voor buitendiensten – via een aangewezen derde kunnen medewerkers op eenvoudige wijze een agressie-incident melden. Leidinggevenden en/of P&O-functionarissen kunnen vervolgens in samenspraak met de melder passende maatregelen nemen. 

Via een apart scherm kan de coördinator Agressie en Geweld of de Arbo-coördinator het registratiesysteem beheren. Ook zijn er management-overzichten te genereren, die inzicht geven in aard en omvang van agressie en geweld tegen medewerkers. 

Het systeem verzamelt gegevens over agressie- en geweldsdelicten. Dataverkeer en bescherming van gegevens zijn optimaal beveiligd. Om met GIR te werken, moet een gemeenten een geldige verwerkersovereenkomst sluiten. In GIR worden namelijk persoonsgegevens verwerkt. A&O heeft een verwerkingsovereenkomst en een licentieovereenkomst opgesteld, die voldoet aan de huidige AVG-richtlijnen.