Met de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid kunt u als gemeente een integraal veiligheidsbeleid ontwikkelen. Daarnaast helpt de methode u ook in bredere zin regie te voeren op veiligheid.

In 2021 en 2022 zullen gemeenten starten met de voorbereidingen voor een nieuw vierjarig integraal veiligheidsplan (IVP). Veel gemeenten gebruiken hiervoor de VNG-methode Kernbeleid  Veiligheid. Deze methode definieert het integrale veiligheidsterrein, brengt partijen bij elkaar en heeft een uitgewerkt stappenplan voor de voorbereiding, vaststelling en operationalisering van een solide meerjarig veiligheidsbeleid.

Voor elke stap zijn modeldocumenten en formats/tools beschikbaar. Verder zijn de belangrijkste veiligheidsthema’s uitgewerkt. Bij elk veiligheidsthema worden onder meer de rol van de gemeente, partners in de aanpak en mogelijke maatregelen benoemd. Daarnaast zijn per thema verwijzingen opgenomen naar websites, modellen, goede voorbeelden.

De methode is nu  voor de zesde keer geactualiseerd. In elke editie worden ook  enkele actuele strategische, overstijgende thema’s behandeld. In deze editie is gekozen voor de thema’s ‘Gedigitaliseerde criminaliteit’, ‘Zorg en Veiligheid’ en ‘Informatiepositie’. Ook komen de eerste ervaringen aan de orde die met de aanpak van COVID-19

Webinar

Bekijk het webinar terug van 20 april 2021 over het nieuwe Kernbeleid Veiligheid via YouTube.

Waarstaatjegemeente.nl

Het dashboard Openbare orde en veiligheid op Waarstaatjegemeente.nl is aangepast om meer in lijn te komen met de handreiking Kernbeleid veiligheid. Er is aangesloten in terminologie, indeling (de kopjes) en inhoud (aantal nieuwe indicatoren), voor zover de voor gemeenten voor hun IVP relevante data openbaar zijn en voor alle gemeenten beschikbaar.