Nieuws
De internetconsultatie voor de Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) is geopend tot 1 juli. Gemeenten en andere betrokkenen kunnen hun input op het wetsvoorstel kenbaar maken. Aanvullend wil de VNG graag de feedback van gemeenten ontvangen om het gebundeld met de ministeries te delen.
Lokaal veiligheidsbeleid werkt niet vanzelf. De strijd tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning vraagt langdurige aandacht en inzet. Met oog op het debat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit op 16 mei roept de VNG op om de aanpak van ondermijning voort te zetten.
Het uniform vormt een belangrijk onderdeel van de identiteit van de handhaver openbare ruimte. Het Modeluniform Gemeentelijke Handhaver Openbare Ruimte (domein I) is geactualiseerd en levert een bijdrage aan de uniformiteit, herkenbaarheid, professionaliteit, veiligheid, gezag en dus het imago van handhavers.
De VNG-commissies Informatiesamenleving en Bestuur & Veiligheid vergaderden op donderdag 29 februari voor een deel gezamenlijk in het gemeentehuis De Bilt. Zij spraken onder andere over de cyberoefening ISIDOOR, cameratoezicht en de digitale agenda 2024-2028.
De taken en verantwoordelijkheden van burgemeesters zijn steeds omvangrijker geworden. Een manier om vanuit het rijk bewuster en zorgvuldiger voor nieuwe taken te kiezen, juicht de VNG dan ook toe. In onze reactie op het Afwegingskader nieuwe burgemeerstersbevoegdheden geven we een aantal aandachtspunten mee.
Het onderwerp levensbeschouwelijke uitingen bij handhavers is actueel. De VNG vindt dat wet- en regelgeving op dit punt leidend moet zijn en wil het maatschappelijke debat hierover blijven voeren. Dit was ook onderwerp van gesprek met de minister van JenV.
Het gaat slecht met de verkeersveiligheid in Nederland. In 2022 vielen er 745 verkeersdoden en 8.300 zwaargewonden. Als we deze trend willen keren, zijn wegaanpassingen en campagnes niet voldoende. Er moet ook voldoende verkeershandhaving zijn.
In de zomer van 2023 is op bestuurlijk niveau meerdere malen gesproken over de onrust en onvrede die is ontstaan rond de aanvraag om een korte wapenstok voor boa’s in domein 1 (openbare ruimte). Dit heeft uiteindelijk geleid tot voorstellen voor het aanvraagproces en de advisering op de aanvraag.
In 2023 daalde het aantal geregistreerde misdrijven per 10.000 inwoners in gemeenten gemiddeld licht. De daling is onder meer te zien in het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven. Dit blijkt uit de open data van de politie over 2023, die nu te vinden zijn op Waarstaatjegemeente.nl.
Het CCV heeft nieuwe inspectieschema's voor brandbeveiliging gepubliceerd. Aan de hand van de CCV-inspectieschema’s vindt periodiek inspectie plaats van gebouwen en brandveiligheidsinstallaties. De nieuwe schema's gaan in op 1 juli 2024.