Nieuws
Met de nieuwe handreiking ‘Zó krijg je samen zicht op jongeren’ biedt het CCV praktische hulp om de vroegsignalering van jongeren die in de problemen dreigen te raken goed in te richten en op te pakken. Hiermee heeft u een mooie tool in handen om de signalering in uw gemeente (nog) beter in te richten.
Uit de vragen die de VNG over de Alcoholwet ontvangt, blijkt dat bij gemeenten de behoefte bestaat aan nadere uitleg. Om meer inzicht te bieden in deze wet verzochten we advocatenkantoor Pels Rijcken een factsheet op te stellen waarin de meest voorkomende vragen aan de orde komen.
Justis startte 1 juli 2022 met een nieuw product: de Verklaring Omtrent het Gedrag politiegegevens, kortweg de VOG P. Het aantal werkgevers en functies waarvoor deze VOG P verplicht is, is vanaf 1 mei 2023 uitgebreid.
Er is meer duidelijkheid nodig over de rollen en bevoegdheden bij de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen. Dat is de kern van de boodschap van het position paper dat de VNG opstelde met oog op het rondetafelgesprek 'Online gebiedsverbod' in de Tweede Kamer op 11 april.
Op maandagavond 3 april vond in Utrecht het Bestuurdersdiner Veiligheid plaats. Dit diner wordt jaarlijks georganiseerd door het ministerie van JenV en de VNG. Ministers Yeşilgöz (JenV), Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) gingen in gesprek met ongeveer 80 burgemeesters.
Het kabinet komt met extra maatregelen om de veiligheid van burgemeesters en wethouders te vergroten. Dat schrijft minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. BZK wil met de maatregelen vooral de veiligheid rondom de woning verhogen.
Gemeenten hebben een taak bij de regulering, het toezicht en de handhaving van de prostitutiebranche en de aanpak van mensenhandel. Het blijkt daarbij noodzakelijk om gegevens van sekswerkers te kunnen verwerken. De VNG steunt dan ook de noodzaak van een wettelijke grondslag hiervoor.
Met de Veiligheidseffectrapportage van het CCV doorloopt u gestructureerd en transparant een aantal stappen zodat u in een vroeg stadium nadenkt over sociale veiligheid in uw bouw- of renovatieproject. Zo kunt u tijdig passende maatregelen of goede alternatieven voorstellen en later vertraging voorkomen.
In de gemeente Utrecht werd in 2021 een proef gestart waarbij boa’s handhaven op lichte verkeersovertredingen. Na positieve uitkomsten besloot minister Yesilgöz (JenV) om de pilot boa verkeershandhaving uit te breiden naar de gemeenten Breda, Harderwijk, Schouwen-Duiveland, Venlo en Zaanstad.
Met ingang van 1 januari 2023 geldt een landelijk lachgasverbod. In een factsheet lichten we de verschillende gevolgen voor gemeenten nader toe en geven we een korte algemene introductie op de wijziging van de Opiumwetgeving.