Nieuws
30 januari 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/003
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG-inzet blijft erop gericht dat we uit de opvangcrisis komen en blijven. Er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van gemeenten voor de opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne en voor de huisvesting van statushouders. In deze ledenbrief informeren we...
Asielzoekerscentrum Gouda
30 januari 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/002
Geachte leden van college en gemeenteraad, Via deze weg wil ik u op de hoogte brengen dat de bijgevoegde brief vandaag namens de VNG, IPO en UvW is verstuurd aan informateur Plasterk. In de brief doen we een aanzet voor een agenda voor Nederland.
Hofvijver Den Haag
17 januari 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/001
Geachte leden van college en gemeenteraad, Gemeenten zijn bezorgd over de stijgende kosten en werkdruk door WOZ-bezwaarprocedures die gevoerd worden door commerciële bezwaarbureaus, de zogenoemde ‘no cure no pay bureaus’. Deze bureaus claimen gratis bezwaar te maken, maar als het bezwaar succesvol is moet de gemeente minimaal een proceskostenvergoeding betalen...
Mooi huis
21 december 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/053
Geachte leden van college en gemeenteraad, In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv) van 21 november hebben de VNG, IPO en UVW nieuwe afspraken over hun financiën gemaakt met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. Deze afspraken bieden gemeenten kansen om hun financiële ruimte beter te benutten. In deze...
Begroting
18 december 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/052
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met de invoering van Omgevingswet per 1 januari 2024 verandert de procedure rondom onteigening. Het belang van een zorgvuldige onteigeningsprocedure is groot en ingrijpend, zowel voor inwoners die hiermee te maken krijgen, als voor overheden die dit middel inzetten. Onder de Omgevingswet maken overheden...
Samenwerken aan een laptop
14 december 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/051 LOGA 23/03
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 1 januari 2024. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2024-2025 en de nieuwe Cao SGO 2024-2025. In deze brief staat de uitwerking van de afspraken over: Salarismaatregelen met ingang van 1 januari...
Geld-herfst
29 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/050
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 3, 22, 24 en 27 november jl. de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s. In deze vierde nazending ontvangt u bijlagen bij het volgende agendapunt: Agendapunt 9. Verantwoording...
Stemmen ALV 2023
27 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/049
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 3, 22 en 24 november jl. de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s. In deze derde nazending ontvangt u bijlagen bij de volgende agendapunten: Agendapunt 6. Verenigingsstrategie 2030...
Stemmen op de ALV 2023
24 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/048
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 3 en 22 november jl. de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 1 december a.s. In deze tweede nazending ontvangt u bijlagen bij de volgende agendapunten: Agendapunt 7. Kaders VNG-inzet kabinetsformatie...
Eerste rij ALV