27 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/010
Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis na de ledenbrief van vorige week.
26 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/009
De VNG heeft de handreiking contracteren voor de gemeentelijke praktijk “Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet” opgesteld. Deze handreiking behandelt met specifieke aandacht voor de gemeentelijke praktijk een aantal onderwerpen die voor het sluiten van een overeenkomst goede afweging vragen.
18 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/008
De uitbraak van het coronavirus en de ingrijpende maatregelen om de verspreiding ervan zoveel mogelijk te beperken hebben het dagelijkse leven sterk ontwricht. De huidige situatie brengt ons op onbekend terrein en stelt gemeenten en hun inwoners voor een aantal urgente problemen. Ook voor de wijze waarop wij als Vereniging...
17 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/007
Veel gemeenten werken actief aan digitale inclusie. Wat nu wordt gedaan, is echter nog niet genoeg. Uit onderzoek uitgevoerd door de Ombudsman blijkt dat circa een kwart van de burgers en ondernemers vindt dat de digitalisering te snel gaat. Zij vinden dat de overheid nog onvoldoende doet om burgers –...
2 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/006
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 30 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van vicevoorzitter commissie Europa & Internationaal en voorzitter College voor Arbeidszaken. Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures...
20 februari 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/004
In deze brief informeren we u over de ondersteuning die de VNG u biedt om de lokale preventiebeweging te kunnen ontwikkelen.
18 februari 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/005
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken implementatie van het abonnementstarief. De stand is dat het CAK nog niet klaar is om van alle gemeenten de startberichten te kunnen ontvangen, deze te verwerken en om in maart de beschikkingen en facturen te kunnen versturen naar alle...
14 februari 2020
Ledenbrief
Lbr 20/003/ LOGA 20/02
Eind 2017 bent u geïnformeerd over de (eerste) uitwerking van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht (hierna: Akkoord). Met de brief van 22 november 2018 (kenmerk: TAZ/U201801056) bent u nader geïnformeerd over de uitwerking van de afspraken ten aanzien van de levensloopregeling waarbij specifiek ingegaan wordt op de opbouw en inzet van...
13 februari 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/002 LOGA 20/01
Met deze LOGA-brief wordt – in het verlengde van eerdere LOGA-circulaire – de afspraak omtrent inkomensaanvulling in een niet-repressieve functie uitgewerkt. Deze afspraak is opgenomen in het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht uit 2017. Over de uitwerking van deze afspraken is juridisch advies ingewonnen. Op basis van dit advies zijn partijen overeengekomen...
16 januari 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/001
Rookruimten in horeca-inrichtingen zijn, na een arrest van de Hoge Raad op 27 september 2019, met onmiddellijke ingang verboden. Dit kan overlast in de openbare ruimte veroorzaken. De VNG heeft een checklist opgesteld waarmee u de gevolgen van het verbod voor uw gemeente goed in beeld kunt brengen. Als rokers...