Nieuws
28 september 2023
Ledenbrief
Bijzondere ledenbrief
Hierbij attenderen wij u op onze jaarlijkse Bijzondere ledenbrief met de VNG-reactie op de rijksbegroting. Met deze ledenbrief geven wij u een korte samenvatting van de voor gemeenten belangrijke kabinetsvoornemens in de rijksbegroting 2024 en de betekenis daarvan voor u als gemeente.
27 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/037
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op woensdag 22 november a.s. vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In deze ledenbrief belichten we een aantal aspecten van deze verkiezingen. Zo delen we informatie waarmee u tot verantwoorde keuzes kunt komen ten aanzien van het telproces en besteden we aandacht aan de financiering...
Bord stembureau
13 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/036
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG-commissies (inclusief colleges), waaronder de vacature van commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit, ook lid van het bestuur. We nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor...
11 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/035
Geachte leden van college en gemeenteraad, Marokko is afgelopen vrijdagavond getroffen door een zware aardbeving. Opnieuw een vreselijke natuurramp in een land waar veel inwoners in Nederland hechte banden mee hebben. In reactie op het nieuws, schreef VNG voorzitter Sharon Dijksma meteen een steunbetuiging, ook aan onze zustervereniging in Marokko...
Marokkaanse vlag
1 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/033
Geachte leden van college en gemeenteraad, “In de nabije toekomst zal duidelijkheid moeten ontstaan over de op langere termijn beschikbare structurele middelen van gemeenten. Er kan niet gewacht worden op een coalitieakkoord van een nieuw kabinet.” Taskforce Taken en Middelen Gemeenten, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, 1 september 2023...
Zak met geld
1 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/034
Geachte leden van college en gemeenteraad, In maart jl. is door het kabinet besloten dat de toepassing van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor “derdelanders” onder de ontheemden uit Oekraïne, verlengd wordt tot 4 september aanstaande. De VNG heeft het rijk gevraagd om tijdig te werken aan een uitvoerbare...
25 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/032
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Op 15 mei 2023 hebben wij u over de inhoud van de wet geïnformeerd en u de Handreiking goed verhuurderschap toegezonden. Met deze ledenbrief informeren wij u over de modelverordening die gemeenten...
Woonwijk met man op balkon
18 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/031
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding: een betrouwbare overheid begint bij de juiste randvoorwaarden De samenleving vraagt om een betrouwbare uitvoering, die beloftes kan waarmaken en kan doen wat er nodig is in het leven van mensen. Het vertrouwen in de overheid staat echter onder druk, onder andere door...
Gemeentebalie met medewerkers en bezoekers
14 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/030
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 14 juni jl. is de resolutie ‘Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief’ met grote meerderheid aangenomen. In deze resolutie is aangekondigd dat de VNG een begrotingsadvies uitwerkt voor het opstellen van uw programmabegroting...
Begroting
10 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/029
Geachte leden van college en gemeenteraad, Vanwege de val van het kabinet Rutte IV op 7 juli is het VNG-bestuur bijeengeweest om een brief aan de Eerste en Tweede Kamer op te stellen. Deze is zondag 9 juli verzonden en breed door de media opgepakt. In de brief roepen we...
Twee vrouwen en een meeuw zitten aan de hofvijver tegenover Binnenhof