Nieuws
21 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/026
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met deze ledenbrief informeren we u over nieuw beschikbare inkoopvoorwaarden die u kunt toepassen bij de inkoop van camerasystemen.
Beveiligingscamera op straat
20 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/024
Geachte leden van college en gemeenteraad, In het Strategisch Beraad Veiligheid is aandacht besteed aan het onderwerp ‘aangiften door en veiligheid van burgemeesters’. In dit overleg heeft het Openbaar Ministerie (OM) toegezegd om het strafrechtelijk kader voor opsporing en vervolging van mogelijke strafbare feiten jegens ambtsdragers en werknemers met een...
Rechter slaat met hamer
19 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/025
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder zonden wij u met de ledenbrief van vrijdag 14 juni een aantal moties met preadviezen van het bestuur voor de ALV van 26 juni 2024. Hierbij ontvangt u de tweede zending van moties met preadviezen van het bestuur. Voor de motie Zeist “Uitbreiding...
Close-up van een stemkastje
14 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/023
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 29 mei en 5 juni 2024 de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor de ALV van 26 juni 2024. In deze nazending ontvangt u een aantal moties en de preadviezen daarop van het bestuur. In...
Stemkast ALV
12 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/022
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 22 mei jl. maakten wij de kandidaten bekend die door de voordrachtscommissie zijn voorgedragen voor in totaal 35 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. De 15 voorgedragen kandidaten voor vacatures in de commissie Europa & Internationaal zijn op 22 mei door...
11 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/021
Geachte leden van college en gemeenteraad, Na het eerste deel van ons begrotingsadvies voor de meerjarenbegroting 2025-2028 van 1 maart 2024, volgt in deze brief het tweede deel. Een advies dat, ondanks de Voorjaarsnota van het rijk en de presentatie van het Hoofdlijnenakkoord, in grote lijnen onveranderd blijft. De forse...
Rekenmachine
5 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/020
Geachte leden van college en gemeenteraad, In de ledenbrief van 29 mei 2024 ontving u de uitnodiging voor de ALV van 26 juni 2024 die plaatsvindt in Hoogeveen Plants, Hazerswoude-Dorp. Bijgaand ontvangt u de volgende nagekomen bijlagen: Resolutie ‘Samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten’ (5b. Stand...
Sharon Dijksma houdt speech tijdens Najaars ALV 2023
29 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/019
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van woensdag 26 juni 2024, 11.30-13.00 uur. Deze ALV maakt deel uit van het tweedaagse VNG Jaarcongres op 25 en 26 juni 2024. Meer informatie over het VNG Congres vindt u hier...
Stemkast ALV
23 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/018
Geachte leden van college en gemeenteraad, Onze Extra ALV van 24 mei staat in het teken van de herijking van de kaders van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie in het licht van de ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie. Bij de ledenbrief van 17 mei ontving u de geactualiseerde...
Close-up van een stemkastje
22 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/017
Geachte leden van college en gemeenteraad, De Voordrachtscommissie heeft op 16 mei kandidaten voorgedragen voor in totaal 35 vacatures in het VNG-bestuur en de VNG-commissies. In deze ledenbrief leest u een toelichting op deze voordracht en de procedure richting de ALV van 26 juni. Ook wordt de mogelijkheid geopend om...