Nieuws
Webinar gemist?

Bent u onlangs bij een gemeente begonnen aan de energietransitie? En heeft u behoefte aan meer inzicht in de opgave, handvatten om daadwerkelijk het verschil te maken en het opbouwen van een eigen netwerk? Meld u dan aan voor een van onze tweedaagse masterclasses.

21 juni

We genereren en gebruiken steeds meer data en technische mogelijkheden lijken oneindig. Chatbots als ChatGPT worden langzaam gemeengoed en ook gemeenten benutten de kansen van geavanceerde technologieën voor bijvoorbeeld dienstverlening en beleidsuitvoering.

21 juni

Tijdens de Summer Update kunnen bestuurders en beslissers van gemeenten zich informeren over hoe Common Ground helpt bij het inrichten van een duurzame digitale informatiehuishouding – het fundament van de digitale gemeente van de toekomst.

21 juni

‘Samen werken aan vereenvoudiging’ is het thema van deze 2e Dag van de Publieke Dienstverlening. Een brede groep vertegenwoordigers uit politiek, beleid, uitvoering, bedrijfsleven en de samenleving gaat met elkaar in gesprek over goede voorbeelden en knelpunten.

22 juni

Hoe zet u een kinder- of jongerenraad op? Hoe betrekt u kinderen die niet een raad zitten? Hoe zorgt u voor inclusie? En hoe betrekt u afdelingen binnen de gemeente? Ga in gesprek met andere gemeenten over jeugdparticipatie.

22 juni

In juni geven VNG, GGD GHOR NL en RIVM een 1e serie webinars voor gemeenten en GGD’en rond thema's vanuit de inhoudelijke lijnen van GALA en Sportakkoord II. Aan bod komen: terugdringen gezondheidsachterstanden, versterken van mentale weerbaarheid/gezondheid, gezonde fysieke leefomgeving en gezonde leefstijl.

22 juni

‘Samen voor de ontwikkeling van mensen’ is wat professionals uit het onderwijs en uit de arbeidsmarkt, verbindt. Hoe stimuleert u (leven lang) ontwikkelen? Van uzelf en van de mensen die u ondersteunt? En samen met wie kunt u het ontwikkelen, versterken en een leercultuur creëren waarin iedereen kan groeien?

22 juni

Wat kunnen we samen doen om de impact van digitalisering in de gemeente sterker in het publiek en politiek debat te verankeren? In deze bijeenkomst gaan wetenschappers, journalisten en bestuurders met elkaar in gesprek. Aanleiding is de uitreiking van de white paper 'Dit is de échte slimme stad'. 

22 juni

Afgelopen vrijdag zijn het 'Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' en de 'concept Regeling specifieke uitkeringen Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' in consultatie gegaan. We kunnen tot 21 juli onze reactie geven. 

22 juni

Bijeenkomst Risico Platform Overheden bij de gemeente Zevenaar. Online deelnemen kan ook. Het Risico Platform Overheden is de professionele community van business- en concerncontrollers, strategisch adviseurs en hoofden Financiën bij gemeenten. 

22 juni