Nieuws
Webinar gemist?

Eens per twee maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

7 december

Vorig jaar (16 mei 2022) kwamen professionals die betrokken zijn bij de toegang sociaal domein bij elkaar om de balans op te maken tijdens de 1e editie van de landelijke bijeenkomst Een betere toegang voor inwoners in het sociaal domein. In december 2023 vindt de 2e editie plaats in Utrecht.

11 december

Werkt u al met de digitale Instrumentengids Eva en wilt u leren hoe u deze methodisch kan inzetten? Dan biedt workshop Methodisch werken met Eva u de nodige ondersteuning en begeleiding.

11 december

De stand-ups BW/MO zijn voor alle beleidsmedewerkers Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Doel is om vanuit de VNG te informeren over de meest relevante ontwikkelingen op dit gebied.

12 december

Kom naar de sessie 'Hulp bij implementatie Dennis & Eva' voor praktische ondersteuning bij de implementatie van instrumentengids Dennis, Eva en Eva.RMT.

12 december

VNG Team Financiën organiseert elke derde dinsdag van de maand een webinar over actualiteiten op het terrein van gemeentefinanciën. We gaan in op verschillende ontwikkelingen rondom de financiële situatie van gemeenten en afspraken tussen het rijk en gemeenten.

19 december