Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus gaan alle bijeenkomsten tot 1 juni niet door. 

Organisaties zijn momenteel druk bezig met het vinden van een alternatief. Bijeenkomsten worden verzet naar een nieuwe datum of vinden plaats in een andere vorm. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

18 juni

Behandeldiensten (bijvoorbeeld omgevingsdiensten) behandelen namens overheden ingediende vergunningaanvragen voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld een kapvergunning). 

20 juni

Bent u raadslid of griffier en heeft u al enige kennis over de transitie naar aardgasvrije wijken? Platform31 houdt in 2020 3 interactieve, online bijeenkomsten over uw rol en mogelijkheden hierin. De sessie van 20 juni gaat over het thema participatie. 

22 juni

Wat zijn de woonwensen van mensen met autisme? Hoe komen zij aan passend werk? Hoe sluit de Lokale Inclusie Agenda van gemeenten aan op de behoeften van inwoners met autisme? Deze - en veel andere - vragen probeert het Nederlands Autisme Register (NAR) te beantwoorden tijdens deze online discussie

23 juni

Wilt u aan de slag met het VN-verdrag Handicap? Bent u benieuwd hoe andere gemeenten dit aanpakken? Doe dan mee aan deze masterclass Lokale Inclusie Agenda.

25 juni

Het Dorpenfestival, dat op 25 juni 2020 plaats zou vinden in Annen, gaat helaas niet door. We willen deelnemers en sprekers een veilige festivalervaring bieden; met de huidige vooruitzichten op de ontwikkeling van het Covid-19 virus is die garantie niet te geven. Daarom hebben we helaas deze lastige beslissing moeten nemen.

25 juni

Alles wat u als niet-financiële ambtenaar moet weten van financiën, geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen, in één dag! Dat biedt de online cursus Gemeentelijke Financiën. We leggen diverse financiële begrippen uit die u in het dagelijks werk vaak tegen komt. Daarnaast krijgt u een goed beeld van waar het geld van de gemeente vandaan komt, waar het heen gaat en via welk proces dit gebeurt. 

26 juni

Deze bijeenkomst is een vervolg op de werkconferentie van 31 januari jl. Tijdens die energieke conferentie kwamen thema's aan bod waar gemeenten actief mee aan de slag zijn gegaan of tegenaan lopen.

7 juli

Als opvolger van de drukbezochte DSO-dagen starten we in 2020 met de opvolger: Implementatiedag Omgevingswet

8 juli

Wat is de rol van bestuurders binnen de huidige tijdsgeest? Hoe vullen we de responsieve overheid in? Moeten we de rol van sociale media echt meenemen in ons beleidsproces? Tijdens deze masterclass gaat u met dit soort vragen en uitdagingen aan de slag.

27 augustus

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controlefunctie. Met deze workshop krijgt u een beter inzicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de praktische uitvoering ervan.