Nieuws
Webinar gemist?

Deze inloopbijeenkomst staat vooral in het teken van de voorgenomen wetgeving. In elk geval komen aan bod: de stand van zaken van het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting, de planning omtrent woonzorgvisie en urgentieregeling, en de relatie tussen aandachtsgroepen en urgentiecategorieën.

13 juni

Op de 2e dag van het VNG Jaarcongres vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en houdt VNG-voorzitter Jan van Zanen zijn jaarrede. Minister Hanke Bruins Slot (BZK) en Ben Feringa, Nobelprijswinnaar en hoogleraar Organische Chemie (RU Groningen), geven een inleiding.

14 juni

De Koninklijke Hondenbescherming organiseert het Symposium Gemeentelijk Hondenbeleid ‘Samen Blij’. Op het symposium buigen we ons gezamenlijk over de vraag hoe wij als mensen en honden nog beter met elkaar kunnen samenleven. 

14 juni

In juni geven VNG, GGD GHOR NL en RIVM een 1e serie webinars voor gemeenten en GGD’en rond thema's vanuit de inhoudelijke lijnen van GALA en Sportakkoord II. Aan bod komen: terugdringen gezondheidsachterstanden, versterken van mentale weerbaarheid/gezondheid, gezonde fysieke leefomgeving en gezonde leefstijl.

14 juni

Afgelopen vrijdag zijn het 'Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' en de 'concept Regeling specifieke uitkeringen Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' in consultatie gegaan. We kunnen tot 21 juli onze reactie geven. 

14 juni

Tijdens de bijeenkomst komt het landelijk gemeentelijk netwerk 16-27 bij elkaar, om met elkaar in gesprek te gaan, te leren, elkaar te inspireren en vragen te kunnen stellen over de integrale aanpak voor kwetsbare jongeren.

15 juni

Laat u inspireren door gemeenten die de toegang tot mantelzorgregelingen eenvoudiger maakten. Tijdens dit congres vertellen zij over samenwerken met ervaringsdeskundigen en integraal mantelzorgbeleid, maar ook praktisch over mantelzorgwoningen en mantelzorgwaardering.

15 juni

Jeugdigen met complexe en meervoudige problemen die niet meer thuis kunnen wonen verdienen een stabiele en veilige woonplek in een vertrouwde en beschermende omgeving. Eén van de ontwikkelingen waar steeds meer kennis over wordt opgebouwd is kleinschaligheid. Daarover gaan we deze dag met elkaar in gesprek.

15 juni