Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

november 2019

27 nov

Wilt uw gemeente verder bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Potentiële partners en bedreven collega-werkgevers ontmoeten en afspraken maken om samen aan de slag te gaan? Meld je dan nu aan voor De Normaalste Zaak on Tour!

27 nov

Polis (steden en regio’s voor transport innovatie) organiseert op 27 en 28 november haar jaarlijkse conferentie in Brussel. Steden en regio’s presenteren hier hun oplossingen voor transport op de thema’s milieu & gezondheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en bestuur.

27 nov

Wilt u aan de slag met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap, maar weet u niet goed hoe? Bent u benieuwd hoe andere gemeenten dit aanpakken?

27 nov

Movisie en de VNG nodigen je uit om mee te denken over de toekomst van cliënten- en inwonerparticipatie. Daarvoor zetten ze een werkgroep op.

28 nov

Graag nodigen de VNG, PO-raad, VO-raad en het Bouwstenen-platform u uit voor de landelijke bijeenkomst over de verduurzaming van maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

28 nov

Om het gemeentefonds per 2021 te herzien vinden momenteel herijkingsonderzoeken plaats. De uitkomsten worden begin 2020 verwacht. Tijdens het proces worden er diverse bestuurlijke afwegingen gemaakt die door de onderzoekers worden meegenomen bij het ontwikkelen van de nieuwe verdeelmodellen.

28 nov

Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels in begrijpelijke taal. Ze worden gebruikt om antwoord te geven op vragen van burgers en bedrijven. Vragen zoals: ‘Moet ik een vergunning aanvragen als ik een boom ga kappen?’ Tijdens het webinar gaan we hier uitgebreid op in.

28 nov

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen.

28 nov

Bent u gemeenteambtenaar en wilt u aan de slag met gezondheidsbeleid en de lokale preventieakkoorden? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Zoekt u inspiratie uit andere gemeenten? Of heeft u zelf waardevolle ideeën en ervaring? 

28 nov

Wilt u aan de slag met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap, maar weet u niet goed hoe? Bent u benieuwd hoe andere gemeenten dit aanpakken?

29 nov

De gemeente Rotterdam heeft in de afgelopen jaren op allerlei manieren jongerenwerk ingezet: om álle jongeren voldoende kansen te geven om hun talenten te benutten en uit te groeien tot zelfstandige, mondige burgers.

29 nov

U kunt zich nu aanmelden voor de VNG Bestuurdersdag en de Buitengewone ALV (BALV). Na de opening door VNG-voorzitter Jan van Zanen en het plenaire ochtenddeel presenteren de VNG-commissies in deelsessies actuele ontwikkelingen voor de komende tijd. In de middag staat de BALV op de rol.

Pagina's