Nieuws
Webinar gemist?

We organiseren maandelijks een online (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. De VNG geeft zonodig een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en de VNG.

7 november

Grenzen aan realiseerbaarheid is het motto van het congres van het Risico Platform Overheden (RPO). Gemeenten hebben grote opgaven, maar geen financiële duidelijkheid. Hoe te investeren in langjarige vraagstukken zonder zekerheid over de financiële middelen?

9 november

De samenwerkende partijen van het programma 'Een thuis voor iedereen' nodigen u uit voor een serie online bijeenkomsten waarin wordt verteld over het programma en waarin u vragen kunt stellen over het programma. Deze bijeenkomst is de laatste in een reeks van 6.

14 november

Kom naar de sessie 'Hulp bij implementatie Dennis & Eva' voor praktische ondersteuning bij de implementatie van instrumentengids Dennis, Eva en Eva.RMT.

21 november

De energietransitie is top of mind. Bij inwoners en bij u als wethouder. Door de hoge energieprijzen en omdat veel beleid nu in de uitvoering komt. De ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart en dat levert mooie kansen, maar soms ook lastige dilemma’s op. In een serie sessies gaan we hierover met u in gesprek. 

24 november

We organiseren maandelijks een online (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. De VNG geeft zonodig een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en de VNG.

5 december

Eens per twee maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

7 december

De stand-ups BW/MO zijn voor alle beleidsmedewerkers Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Doel is om vanuit de VNG te informeren over de meest relevante ontwikkelingen op dit gebied.

12 december