Nieuws
Webinar gemist?

Eens per 3 maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

3 december

Deze bestuurlijke netwerkbijeenkomst is bedoeld voor alle bestuurlijk aanspreekpunten BW en MO van de regio’s. Doel van het netwerk is om elkaar te ontmoeten, te informeren, te discussiëren en te inspireren!

6 december

VNG Team Financiën organiseert elke derde dinsdag van de maand een webinar over actualiteiten op het terrein van gemeentefinanciën. We gaan in op verschillende ontwikkelingen rondom de financiële situatie van gemeenten en afspraken tussen het rijk en gemeenten. We zorgen voor voldoende ruimte voor vragen.

17 december