Nieuws
Om te voldoen aan nieuwe behoeften en wensen aan gegevensuitwisseling uit de Basisregistratie WOZ zijn ingrijpende wijzigingen nodig. De huidige ketensystemen lopen vast. Gegevens en processen zijn te veel verweven waardoor aanpassingen tijd kosten en duur zijn. We werken daarom aan een nieuw informatiemodel.
Het College voor Dienstverleningszaken staat aan de start van een nieuwe bestuursperiode en overlegde op 3 november 2022 voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Het nieuwe College telt 7 nieuwe leden, waaronder voorzitter Roel Wever – Burgemeester Gemeente Heerlen.
Op 10 november is de Fabrique in Utrecht de basis voor het Jaarevenement van VNG Realisatie. Daar willen we graag met gemeenten in gesprek over een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Wat is hierbij onze koers? En hoe houden we die vast?
In 2017 is de informatiekundige visie Common Ground gepresenteerd. Sinds die tijd is de beweging op gang gebracht, de visie breed omarmd en zijn tal van projecten gestart: door gemeenten, ketenpartners, marktpartijen en de VNG.
Het College voor Dienstverleningszaken vergaderde digitaal op donderdagmiddag 21 april 2022. Op de agenda stond onder andere: de API-specificaties ‘Haal Centraal’, het onderzoek ‘De stand van de Uitvoering’, de Kadernota GGU 2023 en versterking van de bestuurlijke sturing Common Ground.
Common Ground is een krachtige informatiekundige visie op het (gemeentelijk) IT landschap. Een visie die veel in beweging heeft gebracht en resultaten heeft laten zien.
Het programma Haal Centraal van de VNG realiseert API's waarmee gemeenten en andere overheidsorganisaties basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties kunnen bevragen. Inmiddels is in kaart gebracht op welke wijze het gebruik van de API’s kan worden opgeschaald.
Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten samen de informatievoorziening vernieuwen. iBestuur magazine publiceert een serie artikelen en podcasts over Common Ground onder de noemer ‘Gamechangers’.
Op 11 maart zijn meer dan 20 organisaties (overheid en pensioenfondsen) een pilot gestart om aan te sluiten op de Basisregistratie Personen (BRP) met de BRP API van Haal Centraal. Ze ondertekenen daarvoor een intentieovereenkomst met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).