Het College voor Dienstverleningszaken vergaderde digitaal op donderdagmiddag 21 april 2022. Op de agenda stond onder andere: de API-specificaties ‘Haal Centraal’, het onderzoek ‘De stand van de Uitvoering’, de Kadernota GGU 2023 en versterking van de bestuurlijke sturing Common Ground.