Zendmast

GGI-Netwerk

Gerelateerde thema's

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) is het resultaat van de wens van gemeenten om samen te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Onderdeel van de GGI is GGI-Netwerk: een beveiligd landelijk datanetwerk voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Doel

Het GGI-Netwerk zorgt voor veilige dataconnecties met andere overheden en cloud-leveranciers, waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

Beschrijving

GGI-Netwerk is een besloten datacommunicatienetwerk, onderdeel van het overheidsbrede Diginetwerk. Het zorgt voor veilige dataverbindingen tussen gemeenten met andere overheden, organisaties met een publieke taak en cloud-leveranciers. GGI-Netwerk is vanaf 2019 landelijk uitgerold, het wordt inmiddels door ruim tweehonderd gemeenten gebruikt. Gemeenten hebben er 100 procent zeggenschap over. 

Aansluiten

Alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen beginnen met het implementeren van GGI-Netwerk. Uitgebreide ondersteuningsinformatie staat op de community GGI-Netwerk op het VNG Forum. Dit is een besloten community, gemeenten kunnen zich erop abonneren. Op het forum staan onder andere een plan van aanpak met bestelinstructie, diverse handreikingen ten behoeve van de migratie van gegevensstromen, netwerkconfiguratie en andere relevante informatie.

Hulp nodig?

Gemeenten die vragen hebben over het GGI-Netwerk kunnen terecht bij het Servicecentrum Gemeenten van VNG of kunnen contact opnemen met de GGI-Netwerk implementatieadviseur van VNG Realisatie via info@scgemeenten.nl. Deze adviseur helpt gemeenten bij vragen over besluitvorming, de technische aansluiting en de migratie van de gegevensstromen van en naar de landelijke voorzieningen en SaaS-, IaaS- en PaaS-leveranciers.

Voortgang

Veel gemeenten zijn al aangesloten op GGI-Netwerk. De voortgang wordt maandelijks bijgewerkt op Waarstaatjegemeente.nl

Leveranciers

Een hoogwaardige Nederlandse digitale infrastructuur is onmisbaar voor de economie en samenleving. Gemeenten moeten blindelings kunnen vertrouwen op alle middelen die ervoor zorgen dat burgers veilig en eenvoudig hun zaken kunnen regelen. Daarom roept de overheid leveranciers op om ook aan te sluiten op en gebruik te maken van Diginetwerk. Zo ontstaat een betrouwbare en veilige omgeving voor uitwisseling van gegevens en gebruik van ICT-toepassingen. 

Commerciële cloud-leveranciers kunnen hun diensten ontsluiten via Diginetwerk. Meer informatie leest u in dit document speciaal voor leveranciers.

Praktijkvoorbeeld

Renzo Graziano (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente):  ‘In Twente besparen we door het uitfaseren van de oorspronkelijke gedeelde Diginetwerk aansluiting alleen al bij acht overheidsorganisaties jaarlijks € 93.994. Dat is nog exclusief beheer voor iedere individuele organisatie. De toegepaste gedeelde GGI-Netwerk aansluiting kost deze acht organisaties slechts € 8.833 per jaar, inclusief regionaal en landelijk beheer. Deze aansluiting is daarbij dubbel uitgevoerd en met een aanmerkelijk hogere bandbreedte. Tevens wordt de GGI-Netwerkaansluiting voor andere doeleinden gebruikt, we kunnen daar in de toekomst nog meer connectiviteitsdiensten mee ondersteunen.’ 

Meer weten? Meedoen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@scgemeenten.nl. Het bericht wordt door contractbeheer GGI-Netwerk  van het SCG in behandeling genomen. 

Bent u leverancier. Informatie over aansluiten is te vinden bij de beheerder van het Afsprakenstelsel Diginetwerk, Logius.