Samen werken aan een sterke uitvoering.

VNG Realisatie werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. We doen dat als onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave waarin we samen op willen trekken. VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, de gemeenten, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. We doen dat transparant en ontwikkelgericht: stap voor stap gaan we van goede ideeën naar staande dienstverlening. Daarbij is onze doelstelling dat gemeenten meerwaarde zien in de producten en diensten die wij ontwikkelen; in aard en kwaliteit. 

Kernwaarden

Daarbij werken we vanuit 3 kernwaarden. Deze kernwaarden gelden voor iedereen die bij VNG Realisatie werkt. Mensen die reageren op een vaste functie, detachering of een tijdelijke opdracht onderschrijven deze kernwaarden en bijbehorende competenties én laten in hun functioneren dienovereenkomstig gedrag zien. Dit toetsen wij in de te voeren selectiegesprekken en continu in het dagelijks functioneren van onze medewerkers. Daar spreken wij elkaar ook op aan. Wij zijn:

  • Resultaatgericht: Onze inspanningen zijn gericht op het leveren van concrete resultaten en effecten voor en bij gemeenten. Dit uit zich in gedrag dat is gericht op het bereiken van vooraf bepaalde resultaten waarbij de vragen en behoeften van gemeenten centraal staan.
  • Verbindend: Onze resultaten brengen wij tot stand in verbinding met onze leden en belangrijke stakeholders. Dit uit zich in gedrag dat is gericht op samenwerking om de gestelde doelen te realiseren en omgevingsbewustzijn.
  • Aanspreekbaar: Wij zijn persoonlijk aanspreekbaar op (de wijze) waarop wij onze resultaten leveren. We staan open voor feedback en leren daarvan. Dit uit zich in handelen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden en actief werken aan de eigen ontwikkeling.