Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave. VNG Realisatie werkt aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. We doen dat transparant en ontwikkelgericht: stap voor stap gaan we van goede ideeën naar staande dienstverlening. 

Tevredenheid over de kwaliteit van onze dienstverlening is leidend in alles wat we doen. VNG Realisatie werkt samen, met en vóór onze leden. We werken met kenniscentra en hebben een porfolio-overzicht dat duidelijk en transparant maakt waar we aan werken. We leggen de focus op resultaten, transparantie en onderlinge samenwerking. We zijn geordend volgens de stappen in het ontwikkelproces van weten, proberen, maken en beheren. 

Onze onderwerpen

Voortkomend uit het VNG Jaarplan en de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), staan de volgende onderwerpen in ons portfolio centraal:

  • Inclusieve Samenleving: Krachtig bestuur, krachtig beleid, krachtige uitvoering.
  • Leefomgeving: Doen en al doende leren.
  • Lokale democratie en veiligheid: Deze tijd vraagt om het maken van moeilijke keuzes.
  • Informatiesamenleving: Welke rol pak je in een digitale samenleving?
  • Uitvoering: Dienstverlening langs de menselijke maat organiseren.
  • Actieve ledenorganisatie: De lokale democratie is de basis voor een stabiele samenleving.

Lees meer over al onze programma's, producten en diensten in ons portfolio

Volg Realisatie op social media