De VNG stuurt met behulp van portfoliomanagement op het behalen van de strategische doelstellingen van de GGU. Dit doen we door transparant en inzichtelijk te maken wat wij doen voor gemeenten. Hiermee stellen we onze interne en externe governance in staat om te sturen op resultaten en te monitoren op de voortgang. In de praktijk betekent dat dat we kunnen investeren in wat werkt, stoppen wat niet werkt of dat we onze strategie aanpassen. Omdat we alles wat we doen vanaf 1 plek inzichtelijk maken, zorgen we dat we slim samenwerken tussen beleid en uitvoering.

Belang van dit onderwerp

Iedere bestuursperiode stelt de VNG haar koers opnieuw vast en ieder jaar stellen we een nieuwe strategie op voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Met behulp van portfoliomanagement kunnen we sturen op het behalen van de doelstellingen uit deze strategie├źn. Dat doen we zowel intern naar de organisatie als extern naar onze leden.

Met portfoliomanagement brengen we onze bestuurlijke commissies in positie om te sturen op het behalen van de doelen en bij te sturen waar dat nodig is. Samen met de Taskforce Samen Organiseren (TFSO), het College van Dienstverleningszaken (CvD) en vak- en beroepsverenigingen bepalen we wat we doen en of wat we doen verder kan naar de volgende fase in de nieuwe ontwikkelcyclus; weten, proberen, maken en beheren.