Beleidsinzet en Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Afgelopen jaar was de VNG geregeld in het nieuws als stem van de Nederlandse gemeenten. In 2023 zal dat niet anders zijn. Meer dan ooit staan gemeenten aan de lat bij maatschappelijke opgaven; of het nu gaat over cyberveiligheid of over de fysieke leefruimte.

Daarom werken we aan een krachtige lokale overheid. Niet alleen door de gemeenten een stem te geven, maar ook door het ontwikkelen van beleid, producten en diensten. Dat doen we met alle VNG-bedrijven en in samenhang. Met als doel: de lokale uitvoering centraal stellen. Hoe we dat willen bereiken leest u in dit VNG Jaarplan 2023.

Stap naar voren voor een beter openbaar bestuur

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het openbaar bestuur. In de Verenigingsstrategie 2030 hebben we de ambitie uitgesproken om die rol nog sterker in te vullen. Met een agenda voor de lange termijn, met oplossingen waarmee we zekerheid bieden aan inwoners, ondernemers en bedrijven. Die stap moeten we samen zetten; als collectief van 344 gemeenten. Naast de primaire aandacht voor de eigen gemeente, kunnen we als één sterke bestuurslaag het verschil maken voor een betere Nederlandse overheid.

Leonard Geluk: ‘Met die stap naar voren nemen we verantwoordelijkheid voor de grote thema’s van deze tijd.’

Welke thema’s staan centraal?

  • Inclusieve Samenleving: Krachtig bestuur, krachtig beleid, krachtige uitvoering.
  • Leefomgeving: Doen en al doende leren.
  • Lokale democratie en veiligheid: Deze tijd vraagt om het maken van moeilijke keuzes.
  • Informatiesamenleving: Welke rol pak je in een digitale samenleving?
  • Uitvoering: Dienstverlening langs de menselijke maat organiseren.
  • Actieve ledenorganisatie: De lokale democratie is de basis voor een stabiele samenleving.

Naast onze activiteiten op deze thema's komen in het Jaarplan de onderwerpen ondersteuningsorganisatie (bedrijfsvoering, communicatie, governance) en de VNG-begroting 2023 aan de orde.