VNG Realisatie werkt ontwikkelgericht. We zijn geordend volgens de stappen in de ontwikkelcyclus van weten, proberen, maken en beheren.

Op die manier werken we stap voor stap van goede ideeën naar staande dienstverlening voor alle gemeenten. Dat doen we transparant; de betrokkenheid van de leden bij projecten en programma’s wordt steeds belangrijker. Tevredenheid van onze leden over de kwaliteit van onze dienstverlening is leidend in alles wat we doen.

Organogram

Basisteams

We werken vanuit 5 basisteams:

Directie- en managementteam

Nathan Ducastel

De directie van VNG Realisatie wordt gevormd door Nathan Ducastel (algemeen directeur) en Bianca Rook (plaatsvervangend directeur). Daarnaast zijn er vijf basisteams met ieder een manager.