Directeur: Peter Knip

Over VNG International

VNG International, organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, steunt decentralisatieprocessen en faciliteert gemeentelijk internationaal beleid. De missie is om namens de VNG 'bij te dragen aan de versterking van democratisch lokaal bestuur wereldwijd'. De organisatie werkt aan capaciteitsontwikkeling van lokale overheden, hun verenigingen, trainingsinstituten voor lokaal bestuur en decentralisatie task forces zowel in ontwikkelingslanden als in landen in transitie. Nederlandse kennis over lokaal bestuur is internationaal gezien waardevol. Wij bouwen op bestaande gemeentelijke ervaring en bieden hoogstaande dienstverlening, zoals complexe projectinterventies, benchmarks, aanpak van betere lokale belastinginning, fondsmanagement, smart city oplossingen en handboeken. De lokale beleidsagenda van Nederlandse gemeenten is op veel manieren verbonden met de mondiale agenda; in dit verband voert VNG International ook de Gemeenten4GlobalGoals campagne voor de VNG uit, die de leden steunt bij het lokaal bijdragen aan het behalen van de UN Sustainable Development Goals.

Meer informatie

Peter Knip, directeur VNG International

Over Peter Knip

Al bijna 30 jaar lang is Peter Knip voor de VNGactief op internationaal terrein. Hij heeft vele internationale projecten gericht op public administration reform, decentralisation en decentralised international cooperation ontworpen, ontwikkeld en uitgevoerd. De bevordering van democratisch lokaal zelfbestuur en gemeentelijke inzet voor vrede, mensenrechten en armoedebestrijding hebben altijd hoog op zijn agenda gestaan. Hij heeft veel ervaring met gemeentelijke internationale samenwerking, met de opbouw van jonge verenigingen van gemeenten, met burgerparticipatie en met interbestuurlijke verhoudingen. Peter is zijn loopbaan in het Nederlands onderwijs en bij de gemeente Delft begonnen. Hij heeft maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Kingston upon Hull in Engeland.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de 'Working Group on Capacity Building' van de wereldorganisatie van lokale overheden, United Cities and Local Governments
  • Voorzitter van de stichting The Hague Academy for Local Governance
  • Secretaris van de stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering

Meer informatie