Over VNG International

VNG International, organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, steunt decentralisatieprocessen en faciliteert gemeentelijk internationaal beleid. De missie is om namens de VNG 'bij te dragen aan de versterking van democratisch lokaal bestuur wereldwijd'. De organisatie werkt aan capaciteitsontwikkeling van lokale overheden, hun verenigingen, trainingsinstituten voor lokaal bestuur en decentralisatie task forces zowel in ontwikkelingslanden als in landen in transitie. Nederlandse kennis over lokaal bestuur is internationaal gezien waardevol. Wij bouwen op bestaande gemeentelijke ervaring en bieden hoogstaande dienstverlening, zoals complexe projectinterventies, benchmarks, aanpak van betere lokale belastinginning, fondsmanagement, smart city oplossingen en handboeken. De lokale beleidsagenda van Nederlandse gemeenten is op veel manieren verbonden met de mondiale agenda; in dit verband voert VNG International ook de Gemeenten4GlobalGoals campagne voor de VNG uit, die de leden steunt bij het lokaal bijdragen aan het behalen van de UN Sustainable Development Goals.

Meer informatie

Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG

Pieter Jeroense, directeur

Pieter is directeur van het VNG-dochterbedrijf VNG International. Pieter Jeroense is tevens Plaatsvervangend Algemeen Directeur van de VNG. Hij is verantwoordelijk voor de interne organisatie van de VNG en voor de thema’s Europa en Internationaal.

Een sterke lokale democratie is dichtbij en draagt bij aan stabiliteit in het land, aan brede welvaart, en zorgt voor betrokkenheid van inwoners. Want dat is waar het Pieter om gaat: dat lokale bestuurders samen met hun inwoners vormgeven aan hun leefomgeving. En dat principe geldt wereldwijd. 

Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna volgden verschillende leidinggevende functies bij de gemeente Leiden en de gemeente Rotterdam. In 2012 begon Pieter aan een nieuwe baan als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Alphen aan den Rijn. Sinds eind augustus 2017 is hij plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG. Sinds 9 mei 2022 is hij ook directeur VNG Internationaal.

Pieter studeerde Nederlands (Universiteit Utrecht), Bestuurskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) en journalistiek (Hogeschool Utrecht).

Nevenfuncties

Meer informatie