Directeur: Chris Ravensbergen

Over VNG Risicobeheer

VNG Risicobeheer is gericht op risicomanagement in gemeenten, veiligheidsregio’s en andere gemeentelijke uitvoeringsorganisaties. Van verzekeren, vermijden, tot het dragen en het verminderen risico’s bij alles waar gemeenten mee bezig zijn. In het ruimtelijk, sociaal en in het veiligheidsdomein. 

De sleutelwoorden van VNG Risicobeheer zijn: verstandig omgaan met (belasting)geld, doelmatig en doeltreffend risico’s afdekken, en slim anticiperen op de toekomst. We luisteren en verbinden. Gemeenten onderling en met de wetenschap. We zijn de linking pin tussen gemeenten en marktpartijen. We verzamelen en verspreiden kennis en best practices. Daarnaast geven we onafhankelijk en betrouwbaar advies over verzekeringen. Onze 3 thema’s zijn:

  • risicomanagement
  • risico-overdracht (inclusief verzekeren)
  • resilience (weerbaarheid)

Contactgegevens

VNG Risicobeheer
vngrisicobeheer@vng.nl
070-373 8393

Bezoekadres:
Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag

Partners

Vensters

logo Vensters

Vensters helpt gemeenten, provincies en waterschappen beter te presteren met instrumenten om zicht te krijgen op de eigen prestaties. Wat zijn de resultaten in vergelijking met andere soortgelijke organisaties? Vensters is een samenwerkingsproject van VGS, VNG, BZK, ICTU, UvW, VIAG en FAMO.

www.vensters.net

Chris Ravensbergen, directeur VNG Risicobeheer

Over Chris Ravensbergen

Chris Ravensbergen studeerde verzekeringskunde en Enterprise Risk Management aan de Universiteit van Amsterdam, en daarna management van Verandering aan de Erasmus Universiteit. Hij doet nu promotieonderzoek naar het afdekken van brandrisico’s bij gemeentelijk vastgoed aan de TU Delft/Universiteit van Twente. Eerder werkte Chris bij de gemeente Westland en het CBS. Zijn ambitie is dat gemeenten zelf de touwtjes in handen nemen in het risicomanagement en vaker hun voordeel doen met de kennis van andere gemeenten. Zo nam Chris het initiatief voor het Risico Platform Gemeenten (RPO). Een aantal malen per jaar zijn er bijeenkomsten van dit RPO waarin gemeenten hun aanpak en ervaringen met elkaar delen.

Zie ook