VNG Risicobeheer is gericht op risicomanagement in gemeenten, veiligheidsregio’s en andere gemeentelijke uitvoeringsorganisaties. Van verzekeren, vermijden, tot het dragen en het verminderen risico’s bij alles waar gemeenten mee bezig zijn. In het ruimtelijk, sociaal en in het veiligheidsdomein. 

De sleutelwoorden van VNG Risicobeheer zijn: verstandig omgaan met (belasting)geld, doelmatig en doeltreffend risico’s afdekken, en slim anticiperen op de toekomst. We luisteren en verbinden. Gemeenten onderling en met de wetenschap. We zijn de linking pin tussen gemeenten en marktpartijen. We verzamelen en verspreiden kennis en best practices. Daarnaast geven we onafhankelijk en betrouwbaar advies over verzekeringen. Onze 3 thema’s zijn:

  • risicomanagement
  • risico-overdracht (inclusief verzekeren)
  • resilience (weerbaarheid)

Contactgegevens

VNG Risicobeheer
vngrisicobeheer@vng.nl
070-373 8393

Bezoekadres:
Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag

Partners

PRIMO

logo PRIMO

PRIMO is gericht op het versterken van risicomanagement in gemeenten, provincies en waterschappen. De vereniging is in 2005 opgericht en werkt nauw samen met diverse (internationale) universiteiten. Leden zijn gemeenten, waterschappen en provincies.

primonederland.eu

Vensters

logo Vensters

Vensters helpt gemeenten, provincies en waterschappen beter te presteren met instrumenten om zicht te krijgen op de eigen prestaties. Wat zijn de resultaten in vergelijking met andere soortgelijke organisaties? Vensters is een samenwerkingsproject van VGS, VNG, BZK, ICTU, UvW, VIAG en FAMO.

www.vensters.net