Parachutisten

GemeenteDelers

GemeenteDelers is een landelijke wedstrijd, waarbij gemeenten hun succesvolle, waardevolle en herbruikbare projecten delen. Bewezen goede oplossingen waar inwoners en ondernemers, gemeenten en regio’s beter van worden. De competitie werd in 2021 voor het eerst georganiseerd.

Doel

Gemeentedelers bevordert hergebruik van bewezen goede oplossingen door het professioneel waarderen en schaalbaar maken van gemeentelijke initiatieven. Herbruikbare, waardevolle en succesvolle casussen worden opgehaald, gewaardeerd en landelijk gedeeld.

Beschrijving

Nederland heeft 342 gemeenten die hard werken om goede dienstverlening te leveren aan inwoners en organisaties in die gemeenten. Elke dag worden er nieuwe ideeën bedacht én met goed resultaat uitgevoerd. Er is een schat aan kennis en ervaring die nu vaak niet verder komt dan de gemeentegrenzen. GemeenteDelers is een landelijke competitie waarin een succesvolle lokale aanpak gedeeld wordt op een landelijk podium. De competitie is voor initiatieven die een oplossing zijn voor een maatschappelijke opgave van gemeenten, zodat inwoners en ondernemers, gemeenten en regio's er beter van worden. Lees meer op de pagina GemeenteDelers.

Voor GemeenteDelers 2024 kunnen casussen worden aangemeld die passen bij een of meer van de volgende thema's:

 • Bestaanszekerheid: 
  het vergroten van bestaanszekerheid door bij te dragen aan voldoende en voorspelbaar inkomen, betaalbaar wonen en toegang tot betaalbare zorg;
 • Gezond leven en ouder worden: 
  het verbeteren van gezondheid en levensverwachting, onder andere vanwege de impact van een bevolking die steeds ouder wordt;
 • Kansengelijkheid: 
  het verbeteren van gelijkheid in kansen, opleiding, inkomen en vermogen en daardoor in gezondheid en levensverwachting;
 • Fysieke leefomgeving: 
  de inrichting van de schaarse fysieke ruimte waarin we met elkaar samenleven: initiatieven die gaan over onder andere ruimtelijke inrichting, Omgevingswet en lokale/regionale economie;
 • Klimaat en energie: 
  de relatie met onze natuurlijke leefomgeving en de veranderingen voor de gebouwde omgeving, mobiliteit, arbeidsmarkt en industrie door de overgang naar duurzame energiebronnen;
 • Een ander thema: 
  voor casussen die een bijdrage leveren aan een andere maatschappelijke opgave van een gemeente.

Deze thema's komen overeen met de omkeringsthema's uit de Verenigingsstrategie VNG 2030.

Aanmelden

Ook uw gemeente heeft vast een goede oplossing waar u trots op bent. Vanaf nu tot 1 maart 2024 kunt u deze casus aanmelden voor GemeenteDelers 2024.