Parachutisten

GemeenteDelers

Project

GemeenteDelers is een landelijke wedstrijd, waarbij gemeenten kennis delen over initiatieven om de gemeentelijke dienstverlening of de dienstverlening van de overheid te verbeteren. De competitie werd in 2021 voor het eerst georganiseerd. 

Doel van dit project

Gemeentedelers bevordert landelijke kennisdeling door het professioneel waarderen en schaalbaar maken van gemeentelijke initiatieven. Opschaalbare, herbruikbare, waardevolle en succesvolle cases worden opgehaald, gewaardeerd en landelijk gedeeld.

Beschrijving

Nederland heeft 345 gemeenten die hard werken om goede dienstverlening te leveren aan inwoners en organisaties in die gemeenten. Elke dag worden er nieuwe ideeën bedacht én uitgevoerd. Er is een schat aan kennis en ervaring die nu vaak niet verder komt dan de gemeentegrenzen. GemeenteDelers is een landelijke competitie waarin een succesvolle lokale aanpak gedeeld wordt op een landelijk podium. De competitie is voor initiatieven die de gemeentelijke dienstverlening of de dienstverlening van de overheid, aan inwoners en ondernemers verbeteren. Na een geslaagde eerste editie in 2021 gaan we door. 

De inzendingen vallen in twee hoofdcategorieën: 

  • Direct: Inwoners en/of organisaties ervaren direct verbeteringen van gemeentelijke diensten. 
  • Indirect: Verbeteringen in (interne) dienstverleningsprocessen/systemen die indirect of pas op termijn merkbaar zijn voor inwoners/organisaties. 

Gemeentes met een geslaagde casus, succesvolle projecten en herbruikbare initiatieven kunnen zich aanmelden voor de jaarlijkse competitie.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website GemeenteDelers.