Parachutisten

GemeenteDelers

Project

GemeenteDelers is een landelijke wedstrijd, waarbij gemeenten kennis delen over initiatieven om de gemeentelijke dienstverlening of de dienstverlening van de overheid te verbeteren. De competitie werd in 2021 voor het eerst georganiseerd. 

Doel van dit project

Gemeentedelers bevordert landelijke kennisdeling door het professioneel waarderen en schaalbaar maken van gemeentelijke initiatieven. Herbruikbare, waardevolle en succesvolle cases worden opgehaald, gewaardeerd en landelijk gedeeld.

Beschrijving

Nederland heeft 344 gemeenten die hard werken om goede dienstverlening te leveren aan inwoners en organisaties in die gemeenten. Elke dag worden er nieuwe ideeën bedacht én uitgevoerd. Er is een schat aan kennis en ervaring die nu vaak niet verder komt dan de gemeentegrenzen. GemeenteDelers is een landelijke competitie waarin een succesvolle lokale aanpak gedeeld wordt op een landelijk podium. De competitie is voor initiatieven die de gemeentelijke dienstverlening of de dienstverlening van de overheid, aan inwoners en ondernemers verbeteren. 

Voor GemeenteDelers 2023 zijn er 4 categorieën:

  • Inclusieve samenleving: iedereen doet mee, krijgt gelijke kansen, kan een goed bestaan opbouwen en gezond leven.
  • Leefomgeving: de inrichting van de schaarse fysieke ruimte waarin we met elkaar samenleven; initiatieven die gaan over onder andere fysieke leefomgeving, Omgevingswet, energie, klimaat en lokale/regionale economie.
  • Lokale democratie: inwoners en ondernemers kunnen beleid en uitvoering van hun (veilige) gemeente beïnvloeden en bewonersinitiatieven worden aangemoedigd.
  • Uitvoeringskracht: alle manieren waarop gemeenten hun dienstverlening verbeteren, versnellen of transformeren.

Gemeenten met een succesvolle casus, waardevolle projecten en herbruikbare initiatieven kunnen zich aanmelden voor de jaarlijkse competitie.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website GemeenteDelers. Daar staat ook meer informatie over het verloop van de competitie en casussen uit voorgaande jaren.