Gemeentelijke Uitvoering (130)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Informatiebeveiligingsdienst (IBD)

Betrouwbare en veilige informatievoorziening is essentieel voor gemeenten. Door de toenemende digitalisering wordt zorgvuldig omgaan met de gegevens van burgers en organisaties steeds belangrijker. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) is onderdeel van de VNG en ondersteunt gemeenten bij preventie, detectie, coördinatie en...
Informatiesamenleving
Oog

GGI-Netwerk

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) is het resultaat van de wens van gemeenten om samen te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Onderdeel van de GGI is GGI-Netwerk: een beveiligd landelijk datanetwerk voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Informatiesamenleving
Zendmast

GGI-Veilig

GGI-Veilig helpt gemeenten hun digitale weerbaarheid te verhogen en hun ICT-infrastructuur veiliger te maken. GGI-Veilig bestaat uit een portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging. Via GGI-Veilig nemen gemeenten onder andere een actieve monitoring en response dienst af voor...
Informatiesamenleving
Server

Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA)

Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA is de ontmoetingsplaats voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Het archiefveld moderniseert om aan te passen aan de digitalisering. De informatie- en archiefsector delen daarin steeds meer een gemeenschappelijk vakgebied.
Informatiesamenleving
Informatiesamenleving

Kenniscentrum Architectuur

Het Kenniscentrum Architectuur van VNG Realisatie maakt en onderhoudt architectuurproducten en standaarden voor gegevensuitwisseling voor gemeenten, leveranciers en de VNG. Deze worden gebruikt bij het uitvoeren van projecten en het inrichten van de gemeentelijke informatievoorziening. Bijvoorbeeld om gemeenten te helpen...
Informatiesamenleving
Informatiesamenleving

Digitale interactie met de overheid (GDI)

Via het Federatief Berichten Stelsel (FBS) wordt het versturen van berichten aan burgers en ondernemers eenvoudiger en efficiënter. FBS is een stelsel waarbij gebruik wordt gemaakt van een aantal generieke services, eigen berichtenmagazijnen van de aangesloten organisaties en één centrale...
Informatiesamenleving
Informatiesamenleving

Digitale infrastructuur en 5G

Gemeenten worden geconfronteerd met vragen van burgers en bedrijven, veranderende regelgeving en de bestuurlijke wens om goede infrastructuren te hebben. De VNG helpt met strategische advisering en ondersteuning van gemeenten bij de uitrol van 5G en glasvezel.
Informatiesamenleving
Informatiesamenleving