IT

GT Microsoft

Project

Alle Nederlandse gemeenten kunnen sinds 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Microsoft heeft hiervoor samen met VNG het Framework-VNG model in het leven geroepen. Dit model bestaat uit juridische en commerciële voorwaarden op basis van het M365 E3 licentie model van Microsoft.

Doel van dit project

Gemeenten schaffen onder collectieve gemeentelijke voorwaarden producten en diensten van Microsoft aan.

Beschrijving

De Microsoft werkplek (met onder andere de MS Office producten, Windows 10, beveiligingsproducten, samenwerkingsproducten en mail) gaat ingrijpend veranderen: 

  • Het licentiemodel wijzigt van koop per apparaat naar huur per persoon; 
  • De wijze van installatie en beheer wijzigt; 
  • De opslag van de gegevens wijzigt, waardoor gegevens in de Microsoft cloud opgeslagen kunnen worden. Hier zijn keuzemogelijkheden en variaties mogelijk; 
  • De AVG stelt nieuwe eisen aan, met name, de opslag van gegevens in de cloud. 

De samenwerking van deelnemende gemeenten heeft geresulteerd in het volgende onderhandelingsresultaat: 

  • Verbetering van de juridische voorwaarden voor opslag van gegevens in de Cloud Hierbij is nauw samengewerkt met het Rijk, dat sinds 2017 al verbeterde juridische voorwaarden heeft. Het rijk het in 2019 nieuwe voorwaarden bedongen die als amendement toegevoegd zijn aan de framework VNG voorwaarden. 
  • Betere commerciële voorwaarden voor gebruik van Microsoft producten De verbetering van de commerciële voorwaarden zijn toegespitst op de situatie bij gemeenten, waarbij met name ingegaan is op het gebruik van een mix van oude en nieuwe versies van Office. 
  • Commercieel aanbod voor een gemeentelijke overheidswerkplek Dit aanbod bestaat uit: (1) een staffelkorting op de Microsoft suite, (2) een aanbod voor bepaalde beveiligingsproducten 

Medewerkers van gemeenten en deelnemingen kunnen het onderhandelingsresultaat downloaden van de besloten community. Hier is ook een uitgebreide toelichting van het bereikte resultaat te vinden en de procedure om gebruik te maken van de resultaten. 

Beschikbaarheid M365 E3 model 

De voorwaarden met betrekking tot het M365 E3 model zijn beschikbaar voor de gemeenten of deelnemingen die een nieuwe Enterprise Agreement (EA) afsluiten of de reeds bestaande verlengen. Een EA is beschikbaar voor gemeenten of deelnemingen met een minimale grootte van 250 gebruikers. Parttime en externe medewerkers met een werkplek tellen volledig mee. Shared service centra mogen de werknemers van de verschillende organisaties die zij bedienen bij elkaar optellen om zodoende boven de ondergrens te komen. Daarnaast dient er voor tenminste 90% van de medewerkers een M365 E3 of E5 licentie afgenomen te worden. 

Eerste software project onder GT

Het project GT Microsoft is het eerste project voor software onder GT. Het biedt deelnemers voordelen bij de aanschaf en het gebruik van Microsoft producten en diensten voor de werkplek. Steeds meer gemeenten kijken hiervoor naar Microsoft 365, de op de cloud gebaseerde werkplektoepassingen van Microsoft. Hierbij is het van belang, dat het gebruik van deze producten en diensten in lijn is met wet- en regelgeving onder meer op het gebied van privacy en security. 

Meer weten?

Stuur een e-mail aan info@scgemeenten.nl. Het bericht wordt door contractbeheer GT Microsoft van het SCG in behandeling genomen.