IT

GT Microsoft

Sinds 1 februari 2019 kunnen alle Nederlandse gemeenten gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Microsoft heeft hiervoor samen met VNG het framework GT Microsoft in het leven geroepen. Dit model bestaat uit juridische en commerciële voorwaarden op basis van het M365 licentie model van Microsoft. De voorwaarden uit dit eerste framework zijn op 30 november 2022 afgelopen. Vanaf 1 december 2022 is er een nieuw framework GT Microsoft beschikbaar waaronder gemeenten kunnen afnemen. 

Doel

De VNG heeft in samenwerking met Microsoft een framework gerealiseerd waaronder alle gemeenten producten en diensten van Microsoft kunnen afnemen.

Beschrijving

De contracten zijn te vinden in de map ‘Documenten GT Microsoft (geldig vanaf 1 december 2022)’, te vinden in de community GT op VNG Fora. Dit is een besloten community. Hebt u hier geen toegang toe, stuurt u dan een e-mail naar info@scgemeenten.nl.

Het framework verschilt in een aantal zaken van zijn voorganger:

  • De afnameverplichting vervalt en het framework biedt nu jaarlijkse flexibiliteit.
  • Kortingen per periode en niet op basis van afname hoeveelheid.
  • Prijsafspraak nu gelijk voor kleine en grote gemeenten.
  • Prijstransparantie: maximale prijzen zijn door de VNG onderhandeld. De Microsoft lsp’s kunnen  hier aan de hand van het type product nog een korting op geven.
  • Prijsprotectie tot 2027 (afhankelijk van de Microsoft-verjaardag).
  • De maximale looptijd is vijf jaar. Alle enrollments eindigen in 2027 ongeacht de startdatum. 
  • Hybrid server & cloud enrollment voordelen.

Opdrachtgever

Het framework GT Microsoft is tot stand gekomen op verzoek van de gemeenten. Al eerder – van 2019 tot en met 2022 – was er een framework waar 160 gemeenten gebruik van hebben gemaakt.

Looptijd

Het streven is een looptijd van vijf jaar. Gedurende deze tijd kunnen gemeenten instappen voor de resterende looptijd.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op de community GT op VNG Fora

Of stuur een e-mail naar info@scgemeenten.nl