IT

GT Microsoft

Project

Alle Nederlandse gemeenten kunnen sinds 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Microsoft heeft hiervoor samen met VNG het Framework-VNG model in het leven geroepen. Dit model bestaat uit juridische en commerciële voorwaarden op basis van het M365 licentie model van Microsoft.  De voorwaarden uit dit model lopen af op 30 november 2022. Het team GT Microsoft streeft ernaar om deze voorwaarden per 1 december 2022 vernieuwd te hebben en is hierover in gesprek met Microsoft. Onderwerp van gesprek zijn onder meer; het loslaten van de afnameverplichting en het laten gelden van de nieuwe voorwaarden voor álle Microsoft-producten (i.p.v. alleen voor MS 365).

Doel van dit project

De VNG gaat namens gemeenten een overeenkomst aan over de afname van producten en diensten van Microsoft.

Beschrijving

De afgelopen drie jaar hebben 160 gemeenten gebruik gemaakt van de voorwaarden en de verwachting is dat deze groep zal groeien. Voor de juridische, beveiligings- en privacyaspecten sluiten wij zoveel mogelijk aan bij SLM Rijk. Inzet van de onderhandelingen is om ook tot goede commerciële afspraken te komen.

Looptijd

Het streven is een looptijd van vijf jaar. Gedurende deze tijd kunnen gemeenten instappen voor de resterende looptijd.

Meer weten?

Stuur een e-mail aan gtproject@vng.nl. U kunt zich via dit mailadres ook aanmelden voor de interessegroep GT Microsoft. Dan ontvangt u direct e-mail over dit onderwerp wanneer het bekend is.