Gemeentelijke Uitvoering (105)

Hier vindt u het overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en subsidies vanuit het rijk. Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Lees meer over de GGU en het uitvoeringsportfolio.

Kenniscentrum Markt en Overheid

Kenniscentrum Markt en Overheid versterkt de samenwerking tussen de netwerkpartners van de gemeentelijke uitvoering. Dat doet de VNG door kennis van de markt en overheid beschikbaar te stellen, publiek-private relatiemanagement te verzorgen, strategisch leveranciersmanagement in te richten en procesregie te...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten

Regie Federatief Datastelsel (FDS)

Data zijn onmisbaar bij de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Van het woningtekort en energietransitie tot armoede, schulden en zorg. Data bieden inzicht en een handelingsperspectief. Aan de hand van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) werken...
Informatiesamenleving
Informatiesamenleving

Kenniscentrum Inkoop en Aanbesteden

Het Kenniscentrum Inkoop en Aanbesteden is opgericht om de inkoopfunctie van gemeenten verder te professionaliseren. En de gemeentelijke uitvoeringskracht te versterken door de inkoopkracht te vergroten. Vanuit het Kenniscentrum wordt onderlinge kennisdeling gefaciliteerd en samenwerking gestimuleerd. Collectieve initiatieven worden verkend...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)

Als arbeidsbemiddelaars bij gemeenten, UWV, reïntegratiebureaus en andere partijen gegevens van werkzoekenden en vacatures kunnen uitwisselen, koppelen ze sneller en beter werkzoekenden aan vacatures. Die uitwisseling van gegevens blijkt in de praktijk lastig en tijdsintensief. Het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgevens...
Werk, inkomen en sociale zekerheid
Gesprek

Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn, staat in het Klimaatakkoord. Bij de energietransitie spelen gemeenten een belangrijke rol. De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) biedt gemeenten de gegevens die ze nodig hebben om plannen te maken voor aardgasvrije wijken.
Leefomgeving
Nieuwbouw

GIBIT

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme voorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Handen

Implementatiesteun Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) treedt naar verwachting op 1 januari 2025 in werking. Hiermee krijgen inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten digitaal aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om aan...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Informatiesamenleving