Nieuws
Per 1 januari 2024 wordt de uitvoering van werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, overgeheveld van gemeenten naar het UWV. Vanaf deze datum vragen mensen met een visuele beperking bij het UWV voorzieningen aan die hen helpen bij het uitvoeren van hun werk.
Gemeenten krijgen meer tijd om hun succesvolle en herbruikbare initiatieven aan te melden bij GemeenteDelers. Dit is een landelijke competitie waarbij gemeenten waardevolle ideeën uit de uitvoeringspraktijk met elkaar delen. De prijsuitreiking is nu verschoven naar het VNG Uitvoeringscongres in het najaar.
VNG Realisatie, Common Ground en gemeente Delft gaven op 8 november gezamenlijk het startschot voor publieke consultatie tijdens de Meetup Gemeentelijke Gegevensmodel (GGM) in Den haag. Hiermee inventariseert VNG de inzichten van gemeenten en leveranciers voor verdere opschaling en standaardisatie.
Gemeenten hebben met hun IT-leveranciers afspraken gemaakt over het jaarlijks aanpassen van de contractueel afgesproken prijzen. De VNG ontvangt vragen over eenmalige of structurele prijsaanpassingen door IT-leveranciers en stelt een handelingsadvies en modelbrief op voor gemeenten.
Volgens planning zullen op 1 juli 2024 de verplichtingen omtrent waarborgen bij digitale communicatie uit de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in werking treden. De VNG onderzoekt door middel van een enquête in hoeverre gemeenten voorbereid zijn op de invoering van de Wmebv.
De 'Actieagenda mkb-dienstverlening 2024-2026' helpt gemeenten om hun dienstverlening beter af te stemmen op de verwachtingen en behoeften van ondernemers. De agenda richt zich zowel op kortetermijnacties als op structurele versterking van de ondernemersdienstverlening, met een focus op het brede mkb.
De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) introduceert een zorgplicht voor bestuursorganen om te zorgen voor passende ondersteuning van burgers bij dienstverlening. Dit onderdeel uit de Wmebv zal per 1 januari 2024 in werking treden.
Met de e-mailservice 'Berichten over uw Buurt' kunnen inwoners notificaties krijgen bij elektronische bekendmakingen van officiële publicaties. Daardoor zijn ze tijdig op de hoogte van bouwplannen, geplande wegwerkzaamheden of te verstrekken kapvergunningen in hun straat, buurt of woonplaats.
Inwoners en bedrijven uit de Europese Unie moeten dan makkelijk betrouwbare informatie kunnen vinden over overheidsdiensten, -producten en -procedures in alle lidstaten. Veel gemeenten zijn (nagenoeg) klaar met de 1 e stap (Annex 1) uit de verordening. Hoe gaan we nu verder met de 2 e stap (Annex 2)?
Elk jaar kunnen gemeenten hun projecten aanmelden voor GemeenteDelers. Succesvolle en waardevolle initiatieven die te mooi zijn om voor u zelf te houden en die andere gemeenten kunnen hergebruiken. Dit jaar sluit de aanmeldtermijn op 1 december 2023. Meld daarom nu uw casus aan voor GemeenteDelers 2024.