Nieuws
Gemeenten en provincies kunnen vanaf 1 juli de specifieke uitkering (SPUK) 'Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten' aanvragen. Daarmee wil het ministerie van IenW stimuleren dat in grond-, weg- en waterbouw (GWW) CO2-reducerende en circulaire maatregelen worden toegepast.
In de dienstverlening aan burgers en ondernemers maken veel overheidsorganisaties gebruik van MijnOmgevingen. Met een online vragenlijst willen het ministerie van BZK en de VNG inventariseren waar gemeenten en andere organisaties staan, waar behoefte aan is en waar nog uitdagingen liggen.
De nieuwste cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Deze cijfers laten zien dat het aantal gebruikers van Wmo-maatwerkvoorzieningen op landelijk niveau vrijwel hetzelfde is gebleven in vergelijking met met vorig jaar.
Hoe ver is uw gemeente of gemeenschappelijke regeling met de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en tegen welke uitdagingen loopt u aan? De VNG onderzoekt hoe ver gemeentelijke organisaties zijn met het implementeren van deze wet die per 1 januari 2025 in moet gaan.
De StembureauApp moet opnieuw worden aanbesteed. Dit biedt alle gemeenten de kans om mee te doen. De huidige StembureauApp is voortgekomen uit een gemeentelijk initiatief om het proces tijdens verkiezingsdagen te vereenvoudigen en te professionaliseren.
Hoe zorgt u voor een goed samenspel met ondernemers voor het verbeteren van aanbestedingen? In de 5e editie van het Beter Aanbesteden Magazine delen publieke opdrachtgevers en ondernemers hun ervaringen en adviezen.
Van de maar liefst 67 ingediende pilotvoorstellen Uitvoeringskracht en Arbeidsmarktkrapte zijn 15 pilots geselecteerd. Deze 15 gemeenten zullen met een subsidie van maximaal € 250.000 afkomstig uit het rijksbrede programma Werk aan Uitvoering (WaU) hun voorstel de komende tijd verder uitwerken én beproeven.
Gemeenten en leveranciers kunnen aan de slag met de implementatie van de Single Digital Gateway verordening (Annex 2). Om gemeenten en leveranciers hierbij te helpen heeft de VNG, samen met gemeenten, gebruikersverenigingen en leveranciers, een startpakket ontwikkeld.
Een groeiend aantal gemeentelijke websites en apps in het Dashboard DigiToegankelijk voldoen geheel of gedeeltelijk aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat blijkt uit de Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid 2023. De VNG ondersteunt gemeenten in het verbeteren van de digitale toegankelijkheid.
Goede projecten zijn vaak alleen bekend in de eigen gemeente. De landelijke competitie GemeenteDelers geeft deze schat aan kennis en ervaring de aandacht die het verdient, wat de kans op hergebruik vergroot. De 1e selectie van de Gemeentedelers 2024 is nu bekend. 25 kanshebbers gaan naar ronde 2.