Op 1 januari 2021 is een nieuw antenneconvenant in werking getreden tussen de rijksoverheid, de telecombedrijven en de VNG als vertegenwoordiger van gemeenten. Het convenant heeft tot doel te komen tot een zorgvuldige plaatsing van vergunningvrije antennes voor mobiele communicatie.
Per 1 juli treedt de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking. Nog niet alle gemeenten zijn hier klaar voor. Advies is dan om zo spoedig als mogelijk een ambtelijke projectleider te benoemen en contact op te nemen met KOOP om afspraken te maken met het oog op een voorspoedige implementatie.
Studenten van de TU Delft ontwikkelden 13 concepten voor inclusieve dienstverlening in opdracht van VNG Realisatie en in samenwerking met gemeenten en gebruikersorganisaties. De concepten zijn gepubliceerd in een brochure. Alle gemeenten kunnen hiermee verder aan de slag.
Bestuurlijke ambassadeurs gaan de komende tijd op pad om bestuurders en raadsleden te informeren over digitale toegankelijkheid. Daarnaast zal VNG Realisatie een uitvoeringstoets opstellen over het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO). Dat staat in de ledenbrief die de VNG heeft verzonden.
Wat gebeurt er in een gemeente als opeens alle data weg zijn? Het gebeurde in de gemeente Hof van Twente na een hack, begin december vorig jaar. Concerncontroller Richard Klein Tank deelt het verhaal van zijn gemeente in het laatste RPO Journaal.
Wilt u de interactie tussen gemeente en burgers en ondernemers versterken? Wilt u weten wat een kanaalstrategie daarbij kan betekenen? Sluit u dan aan bij de Leerkring Omnichannelstrategie die VNG Realisatie in samenwerking met Gebruikers Centraal en A&O fonds Gemeenten organiseert.
Digitalisering heeft effect op de gemeentelijke organisatie, het openbaar bestuur én de samenleving: als raadslid kun je niet om digitalisering heen. ‘Digitalisering in beeld: denkgereedschap voor raadsleden’ helpt u als raadslid beter vragen te stellen over digitaliseringskwesties.
Gemeenten zijn niet verplicht om gehele digitale postvakken te bewaren. Alleen e-mail-, sms- of Whatsapp-berichten over de uitvoering van overheidstaken vallen onder de Wob en Archiefwet. Het kan wel handig zijn digitale postvakken te bewaren voor bepaalde tijd om te schiften en de werkvloer te ontzorgen.
Gemeenten krijgen na het inwerkingtreden van de Woo met belangrijke nieuwe verplichtingen te maken. Om hen hierbij te ondersteunen, brengt de VNG in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken de handreiking ‘Van Wob naar Woo’ uit.
Gemeenten vinden het hun verantwoordelijkheid om duidelijk te communiceren naar inwoners. Ze willen hier graag meer werk van maken en erbij ondersteund worden. De grootste behoefte heeft men aan standaardteksten voor webberichten, brieven en formulieren.