De cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op Waarstaatjegemeente.nl zijn geactualiseerd. Zo zien we in de cijfers, die betrekking hebben op 2023 en deels al 2024, dat 94,8% van de 70-plussers in Nederland zelfstandig wonend zijn. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (95,1%). 

Bekijk de cijfers van het dashboard Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op waarstaatjegemeente.nl.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) geeft een beeld van de situatie van het sociaal domein in elke gemeente. Naast cijfers over het aantal zelfstandig wonende 70-plussers, bevat de GMSD nieuwe gemeentelijke cijfers over het gebruik van de Participatiewet, stapeling van voorzieningen en beschermd wonen. 

Stapeling van voorzieningen 

De stapelingscijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruik maakt van 2 of meer gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein, zoals de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De stapeling van voorzieningen geeft een indicatie van de vaak veelzijdige problematiek van inwoners. Zo maakten 9,7% van de huishoudens in het tweede halfjaar van 2023 gebruik van ten minste 2 voorzieningen in het sociaal domein. Het CBS verkrijgt deze statistieken door voorzieningen te koppelen op BSN-niveau.

Beschermd wonen

Het rapport beschermd wonen (waarstaatjegemeente.nl) geeft aanvullende informatie over onder andere achtergrondkenmerken, zorgpaden en verhuisbewegingen van cliënten op het niveau van centrumgemeenten. Steeds meer centrumgemeenten maken daarnaast onderscheid in ambulantiseringsvorm bij het aanleveren van gegevens over beschermd wonen cliënten. Dit geeft verdieping op de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis.

Volgende aanleverperiode eind augustus van start

Gemeenten spelen zelf een belangrijke rol bij het verkrijgen van al deze inzichten. De Wmo-gegevens, die elk halfjaar worden aangeleverd door gemeenten, vormen de basis voor de statistieken. De volgende aanleverperiode van de GMSD begint op 26 augustus en betreft het eerste halfjaar van 2024. Meer informatie vindt u in het nieuwe aanleverprotocol GMSD 2024 (pdf, 626 kB).

Meer achtergrondinformatie

Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op de pagina Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.

Over Waarstaatjegemeente.nl

Het dataplatform Waarstaatjegemeente.nl bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over alle 342 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De dashboards maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken.


Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

De GMSD is tot stand gekomen vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en het bijbehorende fonds GGU. Maakt uw gemeente al gebruik van de collectieve oplossingen voor onder meer het sociaal domein, de fysieke leefomgeving en op het gebied van digitalisering? Er zijn meer dan 100 producten en diensten, die de VNG samen met gemeenten ontwikkelt en beheert voor een effectieve lokale uitvoeringspraktijk. Lees meer over de GGU