Voorwoord

Het Trendrapport Informatiesamenleving 2022 biedt gemeentebestuurders een selectie van maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen in de informatiesamenleving die komend jaar uw aandacht verdienen. In deze tweede editie staan de onderwerpen digitalisering en het sociaal contract, drukte meten met digitale technologie, digital twins, en duurzaam digitaal centraal. Het gaat daarbij om grote vraagstukken als: wat is het effect van digitalisering op de democratische rechtsstaat?

Inspiratie voor toekomstbeelden in de informatiesamenleving

Tentoonstelling fake me hard

Wanneer het gaat over de informatiesamenleving, dan gaat het ook over toekomstbeelden. Hoe kan onze toekomst eruit zien als digitalisering doorzet en nieuwe technologieën verder geïmplementeerd worden? Vaak zien we in de kunsten de meest aansprekende pogingen om deze vragen te beantwoorden. Om die reden hebben wij een kleine selectie gemaakt van inspirerende boeken, films, documentaires, beeldende kunst en nieuwe media die aan het denken zetten. Uiteraard geldt daarbij: wees kritisch. Alle voorbeelden zijn slechts interpretaties van een (toekomstige) werkelijkheid, gemaakt door de kunstenaar.