Nieuws
Handreiking
Gemeenten moeten bestemmingsplannen toetsen aan de Dienstenrichtlijn. De ministeries van BZK en EZK hebben hiervoor, in nauwe samenwerking met het IPO en de VNG, deze een handreiking ontwikkeld. Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening Zie ook Bericht van het Kenniscentrum Europa Decentraal over de handreiking
winkelstraat met fietsers en vrouw met kinderwagen, vlaggen aan de gevels
6 oktober 2023
Brief aan parlement
U behandelt tussen 10-12 oktober 2023 de begroting van Economische Zaken en Klimaat. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee op de thema’s economie en klimaat & energie. We verzoeken uw Kamer aandacht te vragen voor de volgende 7 aandachtspunten: Economie 1. Investeer met het Groeifonds in de...
Luchtfoto van stad en rivier
14 april 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders economie van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, U heeft op 19 april uw debat ondernemen en bedrijfsfinanciering. De VNG geeft graag de volgende aandachtspunten mee voor het debat. Hieronder gaan we in op: Impulsaanpak winkelgebieden : erken binnensteden en kernen als belangrijke werklocaties die momenteel onder...
Mensen lopen door winkelstraat
Overig
De VNG wil een visie ontwikkelen op hoe gemeenten kunnen bijdragen aan het economisch herstel van binnensteden. In dit plan van aanpak geven we een impact van corona en brengen we in kaart wat er in en rond binnensteden gebeurt en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Naast het schetsen van...
Mensen op terras in winkelstraat
Rapport
Dit rapport vormt een stappenplan dat allereerst ingaat op de knelpunten die nu spelen en wat de gevolgen zijn als nu niet wordt ingegrepen. Hoewel op landelijk niveau de economie voorspoedig herstelt, is dat in de haarvaten van de lokale economie soms totaal niet het geval. Als het fundament van...
Moeder en kind zitten aan de rand van een gracht
Retail post corona: impactanalyse In opdracht van de de Retailagenda, en in samenwerking met INretail en NRW, voerde onderzoeksbureau Q&A een uitgebreide impactanalyse uit naar de gevolgen van de coronacrisis op de non-foodretail. Voor het onderzoek is aan consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten gevraagd naar hun verwachtingen voor volgend jaar...
vrouw met mondkapje op in winkelstraat