Overig
De VNG wil een visie ontwikkelen op hoe gemeenten kunnen bijdragen aan het economisch herstel van binnensteden. In dit plan van aanpak geven we een impact van corona en brengen we in kaart wat er in en rond binnensteden gebeurt en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Naast het schetsen van...
Rapport
Dit rapport vormt een stappenplan dat allereerst ingaat op de knelpunten die nu spelen en wat de gevolgen zijn als nu niet wordt ingegrepen. Hoewel op landelijk niveau de economie voorspoedig herstelt, is dat in de haarvaten van de lokale economie soms totaal niet het geval. Als het fundament van...
Retail post corona: impactanalyse In opdracht van de de Retailagenda, en in samenwerking met INretail en NRW, voerde onderzoeksbureau Q&A een uitgebreide impactanalyse uit naar de gevolgen van de coronacrisis op de non-foodretail. Voor het onderzoek is aan consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten gevraagd naar hun verwachtingen voor volgend jaar...
Handreiking
Handreiking en instrumenten voor herstel en transitie van centrum- en winkelgebieden De verwachting is dat de coronacrisis het winkellandschap blijvend zal veranderen. Deze handreiking biedt steun aan gemeenten, centrummanagers en andere stakeholders in centrum- en winkelgebieden bij een succesvolle aanpak van de benodigde transitie en transformatie.
Overig
De wens van mensen om in steden te leven blijft groeien vanwege de concentratie van werk, onderwijs en zorg. Om de toegang tot de stad voor een ieder te waarborgen, is het nodig om steeds opnieuw na te gaan of er voldoende rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en beperkingen...
Handreiking
De Retailagenda heeft vanaf het begin ingezet op het compacter en sterker maken centrum- en winkelgebieden. Keer op keer blijkt dit een uiterst complex proces. Toch zal transformatie juist de komende periode urgenter zijn dan ooit. De inzichten en geschetste aanpak in deze publicatie kan gemeenten helpen om het proces...